2015 m. vasario 5 d., ketvirtadienis

Gelbėkime Lietuvos pilietį Gabrielių !!!!!!

https://secure.avaaz.org/en/petition/Lietuvos_Seimui_bei_atsakingoms_institucijoms_Grazinkite_Gabrieliu_Bumbuli_i_Lietuva_1/?dRvfXab&pv=15
Mes, žemiau pasirašiusieji,

reaguodami į viešumoje pasirodžiusią informaciją apie LR pilietį (Gabrielių Bumbulį);
vadovaudamiesi LR Konstitucijos 13 straipsniu: „Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.“;
atsižvelgdami į tai, kad Lietuva su Švedija yra pasirašiusi bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugoje sutartis, todėl, jei vaikas bus grąžinamas ne Lietuvai, o laikiniems globėjams Norvegijoje, ši sutartis bus pažeista;


reikalaujame Lietuvos Prezidentės, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Seimo parlamentinių grupių: "Vaiko gerovė" bei "Už šeimą" :

1) nedelsiant išsiaiškinti visas faktines aplinkybes ir dėti visas reikalingas pastangas ginant LR piliečio teises;


2) grąžinti vaiką į Lietuvą ir teikti jam bei jo šeimai reikalingą pagalbą;


3) išsiaiškinti ar vaikas gali ir nori gyventi su savo tėvais. Jei gyvenimas su savo tėvais nekelia realios grėsmės vaiko sveikatai ar gyvybei, prašome leisti jam gyventi su savo šeima.


4) informuoti apie oficialius žingsnius ir jų rezultatus
.

Vakarų Lietuvos Tėvų Forumas

Jeigu Lietuva nesugebės apginti savo vaikų, pasitikėjimas mūsų valstybe (valdžia) jos piliečių akyse gali patirti didžiulį smūgį.

In English:

Bring back Gabrielius to Lithuania


We demand to return a child to Lithuania and let him live with his family. Recently the child was stolen from Norway where he was separated from his family. Child was stopped in Sweden and is waiting for Lithuanian Goverment to take a stand.

Lithuanian institutions don't let us down.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą