2014 m. rugsėjo 26 d., penktadienis

Vis tiktai čia eina kalba apie šalies saugumą !!!!!
 Žiniasklaida paviešino, kad   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo inspektoriaus Romualdo Selvenio vardu registruotame „Facebook“ profilyje Dalia Grybauskaitė yra išvadinta „bxxxxx“ ir „xxxxxxx boba“.
 .
 R.Selvenis jau  yra atleistasis iš darbo, o dėl jo elgesio pradėtas tarnybinis tyrimas. 
 .
Tuo tarpu  Baudžiamasis kodeksas nustato:
  .
Tas, kas įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją ar viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
 .
O Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nustato:
.
214(6) straipsnis. Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės
informacijos priemonėse
     Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės informacijos priemonėse –
     užtraukia įspėjimą ar baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
     Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
     užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.
 .
    Šiaip ar taip Respublikos Prezidentas yra valstybės tarnautojas pačia plačiąją prasme.
.
Jį  galima kritikuoti.
Tačiau sutikime, kad Prezidentę, tarkime, galima būtų, kad ir boba pavadinti, kaip kad vienas Seimo pirmininkas padrė, bet tikrai  ne daugiau.
 .
Taigi valstybės tarnautojas lietuvis pamokytas, betgi visai vietoje klausimas, kodėl gi nepamokytas dargi simboliška bauda, ar kokiu nors nereikšmingu etikos sargų įspėjimu,  izraelitas  aktorius, rašytojas, žurnalistas (Priedas 1), kuris savo bloge  LR Prezidentę pavadino „frigidiška xxxx  ir dvasine (bet nekompetentinga) politine xxxxxx."
 .
 Todėl visiškai vietoje klausimas kodėl gi Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento informacinių operacijų karininkas kapitonas Aurimas Navys, viename iš socialinių tinklų praėjusią savaitę  pasiūlęs surengti referendumą Karaliaučiaus srityje taip labai ir  labai užrūstino kariuomenės vadovybę.
.
 Nes tuo tarpu, prieš kurį laiką,  Lietuvos ambasadorius Ukrainoje mūsų šalies žiniasklaidoje darė Rusiją triuškinančius itin kategoriškus pareiškimus ir liko ne tik kad, nenubaustas, betgi dargi paglobotas ...
.
.
Nes užsienio reikalų ministras, paprašytas informacijos ar toks ambasadoriaus elgesys yra su juo suderintas, o taip pat ambasadoriaus pareigybės aprašymo kopijos, kaip liaudis sako, taip nėrė į krūmus, kad tik jo kulnai tesimatė ...

Užsienio reikalų ministras staigiai įslaptino ambasadoriaus  pareigybės aprašymą  ...................
  .
 Betgi sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, tai pati šalies Prezidentė Rusijos atžvilgiu elgiasi visiškai nederamai valstybės vadovui, pati duoda pavyzdį piliečiams ir pareigūnams elgtis netinkamai.

Pvz. sveiku protu yra nesuvokiama, kaipgi šalies vadovė kitos šalies, su kuria palaikomi diplomatiniai santykiai, pasikeista ambasadomis, vyksta tarpusavio ekonominiai santykiai, vadovą sulygina su Hitleriu.

Betgi vienkart tenka pastebėti, kad Rusijai toks mūsų šalies vadovės elgesys visai patinka.
Visų pirma todėl, kad tokiu savo elgesiu mūsų šalies vadovė rusakalbius šalies gyventojus nustato prieš Lietuvą, juos vienija.

O kodėl  gi šalies vadovė taip elgiasi ??

Ar ji nesuvokia ką daro, ar ją vienaip ar kitaip taip elgtis  įtakoja Kremlius?

Neabejotinai Rusijos spectarnybos turi pakankamai informacijos apie šalies vadovės sovietinę praeitį, tačiau ja nesinaudoja ją sukompromituoti.

Jeigu jau du  Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai kariuomenės kapitono elgesį įvertino kaip galimą provokaciją, tai kaip gi  jie sumoje vertina šalies vadovės pareiškimus Rusijos ir jo vadovo adresu ....???
  
Pažymėtina kad viena, Valstybės saugumo departamento saugumo pažymoje nurodyta,   Rusijos žiniasklaidos priemonė, kuri atseit sieks sukompromituoti mūsų šalies vadovę, jos elgesį Rusijos adresu komentuoja ganėtinai žaismingai ir vaizdingai,  pateikdama šiek tiek „barzdotą“ anekdotą:

„Moteris stovi balkone, apačioje gatve eina vyriškis.

Moteris: Vyriški, aš Jūsų bijau!
Vyriškis: Kodėl ?
Moteris: Jūs mane išprievartausite!
Vyriškis: Kaipgi, aš apačioje, o Jūs balkone !
Moteris: Oi, aš tuojau nubėgsiu  į apačią...!”

Sumų sumoje, kaip liaudis sako, būtų  linksma, jei nebūtų liūdna ..

Nes vis tiktai čia eina kalba apie šalies saugumą !!!!!
***********************************************************
(Женщина стоит на балконе, внизу по улице идет мужик. Она: «Мужчина, я вас боюсь!» Он: «Почему?» Она: «А вы меня изнасилуете!» Он: «Как, я же внизу, а ты на балконе!» Она: «Ой, а я сейчас спущусь!»

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1851748.html#ixzz3ERhSfVWC  )
  


Priedas 1


"Dalia Grybauskaitė yra frigidiška xxxx  ir dvasinė (bet nekompetentinga) politinė xxxxxxx."     

Paskelbta 2012 balandžio mėn. 24 d. | 329 koment.

Kontekstas, žinoma, pritrenkianti D. Grybauskaitės nuomonė, kad "Už pasisakymus atleidinėti iš darbo? Tik už žodžius aš nieko neatleidinėju”.

Ką gi, todėl, nauduodamasis proga sakau ir aš: "Dalia Grybauskaitė yra frigidiška xxxx ir dvasinė (bet nekompetentinga) politinė xxxxxx.".  

 Bet gal Dalia Grybauskaitė kreipsis į prokuratūrą dėl šio mano pasisakymo? 
Nonsensas. 
Nes jeigu net ir nusižengiau KAŽKOKIAM  įstatymui, tai teismas mane išteisins.
 ...............................
.......................................................

Archyvas
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą