2014 m. rugsėjo 6 d., šeštadienis

Trečias pasaulinis karas dėl Lietuvos tikrai nekils.Penktadienį  Minske Ukrainos ir Rusijos de fakto valdomų taip vadinamų  Donecko bei Lugansko liaudies respublikų  atstovai pasirašė   paliaubų sutartį.

(Pažymėtina, kad viena mūsų žiniasklaidos priemonė prieš keletą dienų patalpino straipsnį su pavadinimu: Ukraina ketina pasirašyti taikos planą su sukilėliais ........Kas, vadovaujantis sveiko proto logika, yra ne kas kitas, kaip  Rusijos žiniasklaidai adekvati  propaganda ............}

Taigi  yra, kaip yra ......

O ką gi reiškia šios paliaubos ?

Visų pirma tai reiškia šių teroristinių teritorinių darinių DE FAKTO pripažinimą su visomis iš tos sekančiomis pasekmėmis.

Tai reiškia ir Vakarų valstybių siekio patenkinimą.

Galima sutikti, kad Rusija savo siekių Ukrainos atžvilgiu 100 % nepasiekė, tačiau, Ukrainos viltys sunaikinti šiuos vėžio darinius ant jos  valstybės kūno  yra labai ir labai minimalios.

Tai greičiau Abchazijos ir Pietų Osetijos variantas, su galimu atviru Rusijos ir Ukrainos konfliktu, bei su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, kadangi Vakarai tokiu atveju  sukelti trečią pasaulinį karą  tikrai nerizikuotų.

Vadovaujantis sveiko proto logika turėtų būti akivaizdu, kad Vakarai  1994 metų Budapešto memorandumu   pasižadėję užtikrinti Ukrainos sienų neliečiamumą, iš esmės į Krymo aneksiją nereagavo, rimtų sankcijų Rusijos atžvilgiu nesiėmė, iš esmės atsakingai nereagavo į Rusijos inspiruotą ir totaliai  palaikomą dviejų teroristinių teritorinių darinių atsiradimą Ukrainos teritorijoje. 

O dargi iš esmės vėliau stengėsi juos de fakto įteisinti.

Kodėl taip elgėsi ir elgiasi Vakarai ???

Deja yra, kaip yra – ne kuriose šalyse prie jų vairo yra Rusijos įtakos agentai.

Deja yra kaip yra – visos Ukrainos kaimynės  turi teritorinių pretenzijų jai, tiktai kai kurios dar tyli, kai kurios jau ir  paniurna.

Akivaizdu, kad, pasitaikius pirmai gerai progai, visi jos  pasielgs taip,  kaip pasielgė Lenkija  1938 metais Čekoslovakijos atžvilgiu.

O svarbiausia tai, kad JAV ir Rusiją sieja bendri interesai islamo pasaulio adresu.

Kaip gi pavadinti Vakarų ir Rusijos abipuses sankcijas, abipusę karingą retoriką jeigu:

  • ·         NATO tranzitas  per Rusijos teritoriją vyksta be problemų.

  • ·         Rusijos valiutinės atsargos laikomos JAV vertybiniuose popieriuose.

  • ·         JAV firma dalyvauja naftos paieškose Rusijos šiaurėje kartu su jos firmomis.

  • ·         JAV perka iš Rusijos sraigtasparnius Afganistanui.


Tai, kaip sakoma, tik aisbergo viršūnė .... apie kurią viešai nekalbama.

Todėl NATO nutarimas Baltijos šalyse dislokuoti greito reagavimo dalinius visų pirma yra propaganda, skirta nukreipti dėmesį nuo Vakarų išdavystės Ukrainos atžvilgiu ir apraminti Pabaltijo šalių situacijos nesuvokiančią visuomenės dalį.

Pažymėtina, kad Estijos saugumiečio pagrobimą, vadovaujantis sveiko proto logika, reiktų suvokti, kaip Rusijos paramą šiems NATO veiksmams, kaip ir Suomijos oro sienų pažeidinėjimą.

Kadangi Rusija gerai suvokia, kad NATO pavojaus jai nekelia.

O  NATO  bazių steigimą Pabaltijy Rusija   itin efektyviai panaudos  savo tikslams ir siekiams tenkinti.

Vadovaujantis sveiko proto logika, pasitelkus istorinę atmintį, turėtų būti akivaizdu, kad santykius tarp valstybių, jų veiksmus lemia jų interesai, ir tik jie.

Štai kyla pirmas pasaulinis karas , Vokietija kovoja prieš Rusiją ir Angliją.

Betgi Rusijos caras ir Vokietijos imperatorius yra pusbroliai.

Anglijos karalienės giminė irgi vokiečiai ....

Kyla antras pasaulinis karas – Vakarų valstybės vienijasi su sovietų imperija, JAV lendlizas, kaip sakoma, nuo adatos iki tanko, išgelbsti ją.

Taip, kad mūsų tikėjimas, jog  NATO mus apgins, yra adekvatus bosnių musulmonų tikėjimui JTO paskelbta Serebrenicos saugumo zona,  kuris baigėsi ~ 6.000 jų išžudymu.

Jis yra adekvatus mūsų dalies visuomenės tikėjimui  Vakarų pažadais po karo:   greit ..greit.. mus  išvaduoti.


Taip, kad  yra akivaizdu, jog  TREČIAS PASAULINIS KARAS DĖL LIETUVOS TIKRAI NEKILS.

Kaip ir tai, kad tarptautinės teisės normos yra tik fikcija ...


*************************************************************************** 
Международный договор

Меморандум от 05 декабря 1994 года

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия

Принят
Правительством Российской Федерации,
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Правительством Соединенных Штатов Америки,
Правительством Украины

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина,

приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, учитывая обязательство Украины об удалении всех ядерных вооружений с ее территории в установленные сроки,

отмечая перемены в мире в области безопасности, в том числе окончание "холодной войны", создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают следующее:

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением.

6. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания. Подписано в четырех экземплярах, имеющих одинаковую силу на английском, русском и украинском языках.

г. Будапешт, 5 декабря 1994 
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą