2014 m. rugsėjo 26 d., penktadienis

Kodėl gi tai iki šiol nepadaryta ???


Vakar Teisingumo ministerijoje vykusiame Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti susitikime buvo išklausyta nevyriausybinių organizacijų atstovų nuomonė ir pasiūlymai dėl atnaujinamos  (NKKP) priemonių.

Susitikime dalyvavo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai.

Susitikime dalyvavęs Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Saulius Urbanavičius akcentavo, kad Lietuvai, sėkmingai atsikratančiai korupcijos šešėlio, būtinas ir privataus sektoriaus aktyvus įsitraukimas į ilgalaikės programos atnaujinimą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba ragina visas nevyriausybines organizacijas teikti pasiūlymus dėl programos atnaujinimo. 

Pasiūlymus galima teikti STT Korupcijos prevencijos valdybai el. paštu dokumentai@stt.lt ar telefonu Vilniuje (8 706) 62 745.

Teisingumo ministerija kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos 2015–2019 metų priemonių ir veiksmų plano projektą ir jį pateikė suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei vertinti.

NKKP 2015-2025 m. projektas:
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253263&p_org=8&p_fix=n&p_gov=n 

*****************************************************************

Mūsų  nuomone, šis Projektas yra iš esmės skirtas ne iš esmės kovai su korupcija, o jos imitacijai, lėšų plovimui.

Kadangi didelė visuomenės dalis  yra apatiška, nesuvokianti, kad, kaip sakoma, "savo teises reikia pasiimti patiems".

Ir kol  tai nepasikeis, nepasikeis iš esmės  ir kovos su korupcija situacija.

Štai Prezidentūra trimituoja, kad ji, atseit, yra kovos su korupcija karvedys.

M.e. profesoriaus elektoratui to ir pakanka, kad jis patikėtų Prezidentūros sąžiningais ketinimais.

  Betgi, jeigu vadovautis sveiko proto logika, tai pirmiausia reikia atlikti jokių papildomų sąnaudų nereikalaujančius dalykus:

  • Įstatymais nustatyti, kad STT išvados teisės aktams, jų projektams, pakeitimams, papildymams  turi būti pristatomos ir vertinamos ne tik Seimo komitetuose, bet ir būtinai Seimo posėdžiuose, už jas  balsuojant, ir jas turi būtinai pristatyti atsakingi STT pareigūnai.

  • Įstatymais suteikti teisę visuomeninėms organizacijoms prašyti STT atlikti teisės aktų, jų projektų, papildymų, pakeitimų korupcinę analizę, o STT nustatyti pareigą  šiuos prašymus privalomai vykdyti.


 Geras klausimas - :Kodėl gi tai iki šiol nepadaryta ???

Tarkime, kad kas jau buvo, kaip sakoma, tas  pražuvo.


Betgi jeigu tas bus skubiai nepadaryta,  ir  jeigu tai  bus  ne Prezidentūros iniciatyva, tai bus akivaizdus ir nepaneigiamas įrodymas, kad  kovos su korupcija net nebandoma pradėti.
.
.
.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą