2014 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Štai taip - „Valdžios galias riboja Konstitucija, Valstybė gina vartotojo interesus“.


Jame nustatomos sąvokos:

 10.1. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla – veikla, susijusi su apskaitos prietaisų aptarnavimo (įrengimo, pakeitimo, remonto, metrologinės patikros), sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimu ir pateikimu vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo bei mokėjimų apskaita, vartotojų ir abonentų informavimu bei kita, su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusi veikla.

10.17. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos kaina – tai kaina, mokama už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo PASLAUGŲ PARDAVIMO PASLAUGAS ABONENTAMS – apskaitos prietaisui, vartotojams – butui, daugiabučio namo įvadui ir vartotojams, gyvenantiems individualiame name – apskaitos prietaisui.

     Tokiu būdu    greta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos  kainos   Metodikoje įvedama  papildoma  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo PASLAUGŲ PARDAVIMO PASLAUGA ir atitinkamai jos kaina ........

PASLAUGŲ PARDAVIMO PASLAUGA ...............?????!!!!!

  Betgi    nuo 2014 11 01  galiosiantis GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS nustato:   Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Pažymėtina, kad ir galiojantis GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  ĮSTATYMAS nustato tą patį.

Tokiu būdu Kainų komisija bando įteisinti jau eilę metų  jos vykdomą akivaizdų ir nepaneigiamą GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  ĮSTATYMO pažeidimą.

Pažymėtina, kad eilę metų Seimo Ekonomikos komitetas patenkinamai vertina metines Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atskaitas, nežiūrint to, kad pastaroji akivaizdžiai nepaiso ir Šilumos ūkio įstatymo nuostatų.

Pažymėtina, kad ir Prezidentūra, būdama gerai informuota apie tokią Kainų komisijos  „veiklą“, kaip sakoma, užmerkia  akis, kaip sočiai pelių prisikirtęs riebus katinas ...“

Daugiau TAIP negu NE, kad ir Prezidentūra,  ir Seimo Ekonomikos komitetas lygiai taip pat reaguos ir į šią informaciją.

  Kadangi akivaizdu ir nepaneigiama, kad Kainų komisija ir toliau rengiasi nepaisyti Įstatymo, kas yra   viešojo intereso pažeidimas, todėl prokuratūra turėtų į jį reaguoti savo iniciatyva.

 Betgi ir čia greičiau TAIP, negu NE .........

Štai taip  sumoje   -Valdžios galias riboja Konstitucija, Valstybė gina vartotojo interesus“.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą