2014 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis

Ar JAV įmanoma tokia sumoje situacija ???

Trečiadienio rytą  per Žinių radiją savo poziciją Rusijos agresijos atžvilgiu paviešino Seimo pirmininkė. 
Ji pareiškė  mananti, kad   problemos sprendimui  reikia ieškoti   diplomatinių kelių, nes sankcijos efekto nedavė, o kariniai veiksmai yra kraštutinė priemonė.

  
Tokiu būdu ji iš esmės pasisakė už Ukrainos padalinimą, jos dalies de fakto atidavimą Rusijai.

Taigi ji tuo pačių prisijungė prie  A.Merkel ir L. Valensos prorusiško „dueto“ .......

Jeigu ji būtų pabrėžusi, kad tai jos asmeninė nuomonė, tai dar galima būtų suprasti prisiminus Prezidentės pareiškimą, kodėl  ji nepasitiki Darbo partija.

Betgi LR Konstitucija nustato:

84 straipsnis
Respublikos Prezidentas:
1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;

O gal Seimo pirmininkė pasinaudojo LR Konstitucijos

29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas
1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:
1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;


Betgi tokiu atveju Prezidentas leidžia dekretą ir Seimas jį patvirtina, ko Prezidentė nei darė, nei daro, nei darys ....

Taigi štai tokia tvarka tvarkelė egzistuoja  aukščiausios valdžios moterų tarpe ....

Jeigu jau Prezidentė ir Seimo pirmininkė negerbia ir nesilaiko LR Konstitucijos, tai apie kokią teisinę valstybę gali eiti kalba, juo labiau, kad niekam tai nerūpi, nieko tai nejaudina ....

Nejaudina dargi iš „balsų“ sugrįžusių, demokratijos principus atseit ginančių ....

Nejaudina tai ir marksistinės etikos profesoriaus ............

Nedomina tai ir Signatarų klubo .....

Todėl ir klausimas jiems  Ar JAV įmanoma tokia sumoje situacija ???
.
.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą