2014 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis

DĖL DUJŲ KAINŲ PERMOKOS NEGRĄŽINIMO SUMAŽINANT VARTOTOJAMS TAIKYTAS ŠILUMOS KAINAS
2013 metais ir 2014 metų keturis mėnesius šilumos vartotojai mokėjo už šilumą, kurios kainoje įskaičiuota gamtinių dujų kaina be nuolaidos, kurią AB „Lietuvos dujos“ gavo iš Rusijos tiekėjo OAO GAZPROM.
Tokiu būdu aukščiau nurodytu laikotarpiu visi Lietuvos šilumos vartotojai, kuriems centralizuotai gaminama šiluma yra ruošiama iš AB „Lietuvos dujos“ į katilines tiekiamų gamtinių dujų, permokėjo už šilumą milžiniškas sumas. 

Todėl Buitinių vartotojų sąjunga  2014 09 15   kreipėsi į  Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją   su prašymu informuoti   kaip ir kokiu būdu šilumos tiekėjai numato grąžinti vartotojų permokėtas lėšas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio iki 2014 m. gegužės mėn. ir taip pat informuoti kokiu dydžiu dėl to turėtų mažėti šilumos kainos, kas atsakingas už tai, kad iki šiol šilumos kainų perskaičiavimas ar sumažinimas dėl permokėtų sumų dar neįvyko.

Iš gauto LŠTA atsakymo ir kartu pridėto susirašinėjimo su AB „Lietuvos dujomis“ ir įvairiomis institucijomis  galima spręsti, kad AB „Lietuvos dujos“, galimai su kai kuriomis valstybės institucijomis, atstovaujamomis šios įmonės valdymo organuose, nusikalstamai vilkina sprendimų priėmimą ir neteisėtai disponuoja iš tikrųjų visų šilumos vartotojų lėšomis (LŠTA pateiktais skaičiavimais apie 130 mln. Lt), kai vieša informacija apie pritaikytą  įmonei AB „Lietuvos dujos“ už praėjusį laikotarpį gamtinių dujų kainų nuolaidą yra žinoma jau nuo 2014 m. gegužės mėn.

Mūsų turima informacija AB „Lietuvos dujos“ ir valstybinės institucijos 2014 m. birželio mėn. sugebėjo operatyviai priimti reikalingus sprendimus bei buitiniams gamtinių dujų vartotojams sugrąžinti permokėtas sumas, pritaikant parduodamų gamtinių dujų kainos nuolaidą.

Iš to seka, kad AB „Lietuvos dujos“ galimai su kai kuriomis valstybės institucijomis sąmoningai vilkina procesą grąžinant ženkliai didesnes šilumos vartotojų permokėtas lėšas.

Todėl Buitinių vartotojų sąjunga, gindama viešąjį šilumos vartotojų interesą, kreipėsi į AB „Lietuvos dujos“  reikalaudama  kuo skubiau priimti  sprendimus, įpareigojančius artimiausiu metu grąžinti šilumos vartotojų permokėtas lėšas už gamtines dujas (mokant didesnę, nei turėjo būti, šilumos kainą) ir susidariusias palūkanas skaičiuojant jas nuo 2013 metų sausio 1 d. iki kol visos permokėtos sumos bus pilnai sugrąžintos jų savininkui – šilumos vartotojams (kuriems centralizuotai gaminama šiluma yra ruošiama iš AB „Lietuvos dujos“ į katilines tiekiamų gamtinių dujų).

Taip pat Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą prašydama viešai ir skaidriai   ginti viešąjį interesą bei užtikrinti šilumos vartotojų permokėtų lėšų sugrąžinimą jų savininkams, o taip pat nustatyti asmenis ir/ar pareigūnus, atsakingus už tai, kad iki šiol šilumos kainų perskaičiavimas ar sumažinimas dėl permokėtų už gamtines dujas sumų dar neįvyko ir šilumos vartotojai su kiekviena diena patiria vis didesnę žalą dėl pasisavintų lėšų, jų iki šiol jau daugiau kaip 4 mėnesius negrąžinant.

  Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba paprašyta viešai ir skaidriai imtis tirti AB „Lietuvos dujos“ ir atitinkamų valstybės institucijų veiksmus dėl aukščiau paminėtų aplinkybių piktnaudžiaujant dominuojančia AB „Lietuvos dujos“ monopoline padėtimi Lietuvos dujų tiekimo rinkoje (buitiniams dujų vartotojams ir nebuitiniams dujų vartotojams – šilumos tiekimo įmonėms, kurios iš perkamų dujų gamino buitiniams šilumos vartotojams tiekiamą šilumą), iškraipant rinką (galutines kainas) tarp skirtingų buitinių vartotojų apsirūpinimo šiluma būdų (perkant gamtines dujas šilumos gamybai tiesiogiai ir pritaikius nuolaidą (grąžinus permokėtas lėšas) ir perkant iš šilumos tiekėjams parduodamų dujų centralizuotai pagamintą šilumą – nepritaikius nuolaidos ir negrąžinant permokėtų lėšų).

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareikalauta ne abejingai stebėti situaciją, o viešai ir skaidriai imtis  ginti silpnesnės energijos pirkimo-pardavimo santykių šalies teises ir interesus, t.y. šilumos vartotojų permokėtų lėšų sugrąžinimą jų savininkams.

  Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai taipogi pasiūlyta ne abejingai stebėti situaciją, o nedelsiant veikti pagal savo kompetenciją  - dėl aukščiau nurodytų aplinkybių viešai ir skaidriai atlikti  AB „Lietuvos dujos“ licencijuojamos veiklos atitikimo licencijuojamos veiklos sąlygoms patikrinimą bei įvertinti tokių šios įmonės veiksmų (neteisėto neveikimo) pasekmes, o taip pat pagal kompetenciją priimti visus nuo jos  priklausančius sprendimus, kad AB „Lietuvos dujos“ sutikus grąžinti šilumą centralizuotai tiekiančioms katilinėms (tiekėjams) jai OAO Gazprom grąžintą gamtinių dujų permoką – šios lėšos su visomis priskaičiuotomis palūkanomis kuo skubiau galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka būtų sugrąžintos jų savininkams (šilumos vartotojams), tai įvertinant sumažinant šilumos kainas už laikotarpį nuo 2013-01-01 (ir perskaičiuojant išrašytas sąskaitas) arba visa atitinkama apimtimi sumažinant į ateitį nustatomas šilumos tiekėjams šilumos kainas.
 ______________________________

P.s. 

LR Konstitucija (tiesiogiai taikomas teisės aktas):

Valstybė gina vartotojo interesus.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
.
.
Tačiau valdžiai, kaip sakoma,  tai nė motais.
Jos tikslas mulkinti tamsią liaudį nustatant ją prieš šilumos tiekėjus.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą