2014 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Karštas vanduo – geriamas vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros ...
2014/2015 M. SPALIO–BALANDŽIO MĖNESIAIS MOKĖJIMAI UŽ ŠILUMĄ KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSE NAMUOSE

Karštas vanduogeriamas vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros.
Lietuva – viena iš nedaugelio Europos šalių, naudojanti buities reikmėms vien tik požeminį geriamąjį vandenį, kurio vidutinė metinė temperatūra yra apie +8 °C. Karštas vanduo į gyvenamąsias patalpas patiekiamas +52 °C temperatūros. Vienam kubiniam metrui vandens pašildyti nuo 8 °C iki 52 °C reikia sunaudoti 51 kWh šilumos.
Pavyzdys: 2014/2015 m. šildymo sezono vidutinė 1 m3 vandens pašildymo kaina Lietuvoje:
51 kWh x 25,0 ct/kWh = 12,75 Lt/m3, su PVM.

Vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Lietuvoje yra apie 6,45 Lt su PVM (skirtinguose miestuose svyruoja nuo 4,00 iki 14,00 Lt/m3 su PVM).

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką gyventojai už karštą vandenį moka:
– esant karšto vandens tiekėjui, karšto vandens vidutinė kaina apskaičiuojama taip (ŠTVT nurodytas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas): geriamojo vandens ir šilumos (šalto geriamojo vandens pašildymui) kaina didinama iki 10 % (6,45 x 1,10 + 12,75 x 1,10 = 21,12 Lt/m3) + karšto vandens tiekėjo 5–6 % pelno marža (21,12 x 0,055 = 1,16 Lt/m3) = 22,28 Lt/m3;

–  be tarpininko – karšto vandens tiekėjo – karšto vandens vidutinė kaina, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo pagal butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas): šalto geriamojo vandens vidutinė kaina Lietuvoje su PVM (6,45Lt/m3) + šiluma šalto geriamojo vandens pašildymui (12,75 Lt/m3) = 19,2 Lt/m3;

Užtikrinant, kad iš karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų reikiamos temperatūros karštas vanduo, šaltas geriamasis vanduo turi būti pašildytas ir namo vidaus vamzdynuose nuolat turi būti palaikoma cirkuliacija. Daugiabučio namo karšto vandens cirkuliaciniame kontūre prie karšto vandens vamzdynų yra pajungti ir vonių patalpose esantys rankšluosčių džiovintuvai („gyvatukai“), kuriais cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą vonios patalpų sanitarinėms higienos sąlygoms užtikrinti (palaikyti 20–23 °C temperatūrą).2 lentelė. Karšto vandens tiekimo sistemų tipai, vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai, mokėjimai už „gyvatuką“ (kai vidutinė šilumos kaina yra 25 ct/kWh)
Karšto vandens tiekimo sistemos tipas
Vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai qBR, kWh būstui per mėn.
Mokėjimai už karšto vandens temperatūros palaikymą bei vonios patalpų sanitarinių sąlygų užtikrinimą („gyvatuką“), Lt butui
1
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėse ir pagalbinėse patalpose, įrengtas vonios šildytuvas
240,
iš t. sk. vonios šildytuvas – 80
60
2
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti pagalbinėse patalpose, įrengtas vonios šildytuvas
160,
iš t. sk. vonios šildytuvas – 80
40
3
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose, bet nėra vonios šildytuvo
80
20
4
Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje
10
2,5

Šiluma, suvartota karšto vandens temperatūrai palaikyti bei vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui“), taip pat šildo daugiabučius namus, todėl šildymo sezono metu reikia mažiau šilumos patiekti į šildymo prietaisus.


Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitas visų daugiabučių namų (apie 17 tūkst. namų) butams (apie 700 tūkst. butų) už šilumą, suvartotą šildymui, karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijai (pagal LR energetikos ministro įsakymu patvirtintą Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo formą, kurioje yra pateikiami visi duomenys kiekvienam butui (Žin., 2010, Nr. 127-6488; Aktuali redakcija nuo 2011-10-30)
Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį, kuris atspindi daugiabučio namo atitvarų ir šildymo / karšto vandens sistemų būklę, šių sistemų priežiūros kokybę.
***************************************************
Tai Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pranešimas.

Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar mokama, ar ne  karšto vandens kaina, kadangi didelėje daugumoje karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose įrengtuose šilumos punktuose - t.y. be tarpininko.
Tokiu atveju karšto vandens kainos neturi būti.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą