2014 m. rugsėjo 26 d., penktadienis

Praėjo septyni metai, o, kaip sakoma, "vežimas tenai ir toliau tebestovi...."?.


Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) vertinimu, per anksti kalbėti apie PVM lengvatos centralizuotai tiekiamai šilumai panaikinimą, kol valstybė neišsprendė pagrindinių energetinių problemų. 

Skaičiuojama, kad panaikinus PVM lengvatą, šiluma pabrangtų apie 11 procentų.

„Valstybė, norinti surinkti daugiau pinigų iš centralizuotai besišildančių žmonių, turi pati dėti daugiau pastangų, kad įsisenėjusios šilumos vartotojų bėdos būtų išspręstos. 

Griežtai nepritariame lengvatos panaikinimui, kol dideles šilumos sąskaitas lemia nepakankamai vartojamas biokuras ir nėra sumažintas šilumos švaistymas pro kiauras pasenusių daugiabučių sienas", - teigė LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Šilumos tiekėjų vertinimu, jei situacija valstybėje verčia mažinti lengvatą, tokią galimybę galima būtų svarstyti lengvatą naikinant diferencijuotai.

 „Lengvata galėtų būti mažinama miestuose, kuriuose ne mažiau nei 60 procentų šilumos pagaminama iš biokuro. Tik šiuo atveju galima teigti, kad šilumos kaina yra stabiliai maža", - sakė V. Stasiūnas. 

Šiuo metu iš vietinio biokuro pagaminama apie 35 procentai visos centralizuotai tiekiamos šilumos, tačiau didžiausiuose miestuose vietinis kuras iki šiol vartojamas per menkai. 

„Niekaip neprasidedanti visuotinė daugiabučių renovacija lemia, kad iki šiol Lietuvos daugiabučiuose iššvaistoma net tris kartus daugiau šilumos nei Švedijoje. Kaimyninėse šalyse senos statybos daugiabučių atnaujinimo programos sėkmingai vyksta, tačiau Lietuva jau dvidešimt metų nesugeba pajudėti iš mirties taško šioje srityje", - konstatavo V. Stasiūnas. 

Skaičiuojama, kad dėl PVM didėjimo 11 procentų užauginta šilumos kaina kiekvienam standartiniam 60 kv. m. butui senos statybos nerenovuotame daugiabutyje lemtų apie 250 litų papildomas išlaidas per šildymo sezoną. 

Šie pinigai atitektų šalies biudžetui.


Kas taip, tai taip, kaip sakoma, tiktai terminas "Valstybė" čia visiškai  yra netinkamas.

Būtina jį pakeisti "valdžia, Vyriausybė, Prezidentė".

Betgi akivaizdu ir nepaneigiama, kad esama, faktiškai Prezidentės tujinama, Vyriausybė, su pastoviai  įtartinai besišypsančiu Premjeru,  yra neįgali spręsti ne tik kad  šilumos kainų bet ir kitų šalies esminių problemų.

Deja šalies situacija  yra tokia, kad  kitokia Vyriausybė prie esamos Prezidentės tiesiog yra neįmanoma . - tiktai tokia.


Lygiai taip pat, kaip  pvz. kitoks negali būti  konservatorių elektoratas.

Tiktai aklai tikintis, aklai  paklusnus marksistinės etikos profesoriui su visomis iš to  šaliai sekančiomis pasekmėmis  ...... 

Juk ne kas kitas, kaip tik jis į Seimą atvedė konservatorius, kurių premjeras ir panaikino Ekonomikos institutą.

Motyvas - neturi užsakymų ,,,

Betgi kas kitas, jeigu ne Vyriausybė turėtų tokiam institutui duoti užduotis ( pasitelkus žymius ekonomistus, finansistus)   parengti pasiūlymus, kaip spręsti tas ar kitas Valstybei svarbias problemas.


Todėl sumoje su konservatorių savo laiku panaikintomis Energetikos, Statybos ir urbanistikos ministerijomis, su jų įsteigta     Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kurią pagal savo įgaliojimus galima hipotetiškai palyginti su ČK., visa tai kitaip, kaip valstybės pamatų griovimu pavadinti neišeina.


Štai ir šiuo atveju, dėl  PVM šilumai,  pasiūlymus Vyriausybei  turėtų pateikti specialistų, mokslininkų  kolektyvas, o ne pvz. nuspręsti tas ar kitas Prezidentės, ar Premjero patarėjas ....

Tuo tarpu, kad tiek šilumos kainodara, tiek PVM šilumai neskatina šilumos taupyti yra akivaizdu ir nepaneigiama.


"Valstybiniai auditoriai pažymi, kad dalis vartotojų nepasirenka dvinarių kainų ne tik dėl informacijos trūkumo, bet ir todėl, kad dvinarės kainos mažina socialinę paramą ir yra nenaudingos ją gaunantiems asmenims. 

Komitetas siūlo svarstyti galimybę keisti socialinės paramos skyrimo principus, kad gyventojai būtų skatinami taupyti energiją ir suderinti savo ir šilumos tiekimo įmonių finansinius srautus taikant dvinarę kainą. 

Taip pat būtina kuo plačiau informuoti visuomenę apie dvinarių šilumos kainų sudarymo principus ir naudą.


Būtina nedelsiant tobulinti šilumos tiekimą reglamentuojančius teisės aktus, pradedant nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos funkcijų atskyrimo. 

Šilumos ir karšto vandens kainos nustatymas turi būti aiškus ir skaidrus, teisės aktuose turi būti tiksliai nurodyti kainai įtaką darantys veiksniai ir jų vertinimo metodai, apribota Komisijos diskrecija."
Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 19 d.nutarimo Nr. X-1192  priedėlis

SEIMO AUDITO KOMITETO ATLIKTO ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DIDĖJIMO PAGRĮSTUMO PARLAMENTINIO TYRIMO  IŠVADOS


Praėjo septyni metai, o, kaip sakoma, "vežimas tenai ir toliau tebestovi...."

Argi tai ne valdžios, Vyriausybės, Prezidentės politinio neįgalumo, ar dar ko nors baisiau,  įrodymas ???
--------------------------------------------------------------------

 *ČK -Ypatinga komisija.  Rusijos bolševikų valdžios pradžioje, turėjusi teisę suimti, tardyti, nuteisti, bausmes  vykdyti represinė valdžios institucija.

Kainų komisija: kuria valstybės reguliuojamų kainų metodikas, jas tvirtina, jų pagrindu nustatinėja kainas, kontroliuojama kaip jų laikomasi, baudžia už jų ir jos teisės aktų nuostatų nesilaikymą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą