2014 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis

Kalta ir dar kalta yra valdžia ..


     


Šiandien man gėda dėl mano uniformos“ pareiškė policijos generalinis komisaras  S. Skvernelis kalbėdamas apie tragediją Panevėžyje.

O Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas gavo generalinio komisaro komentarą į straipsnį „O policijai, kaip sakoma, "špyga taukuota" .......     kuriame rašoma:

Vadovaujantis sveiko proto logika, kad užtikrinti saugumą keliuose, eismo dalyvių kontrolė turi būti visuotinė, nuolatinė.

Dabar gi ji vykdoma akcijų - atrakcijų metodu.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tai yra policijos negalėjimo tinkamai vykdyti savo funkcijas nepaneigiamas įrodymas


Daugiau negu juokinga,
 kada policija skelbia, kad šiemet išaiškinti tik  77 806 nustatyto važiavimo greičio viršijimo atvejai.


Ne toks pažeidimų kiekis pvz. Vilniuje  faktiškai neabejotinai padaromas kad ir per savaitę ....

Šimtai milijonų galimai itin korumpuotai
 (kadangi ji uždara)  krašto apsaugos sistemai - ir, kaip sakoma, "špyga taukuota policijai" .....

Todėl įdomu būtų sužinoti,  kodėl pvz. toks ekstremalas "krašto apsaugos ekspertas"   M. K. to nemato .....Vadovaujantis sveiko proto logika,
 Kremlius turėtų būti visiškai patenkintas tokia situacija ...........

Asmeninio pobūdžio komentaras neskelbtinas, bet jis yra tam tikra prasme visiškai adekvatus generalinio komisaro pareiškimui dėl jo uniformos.

Abu jo pareiškimai tiktai parodo, kad generalinis komisaras, kaip sakoma, savo pareigų atlikimui atiduodą ir kūną, ir dvasią.

Todėl jis taip  skaudžiai pergyvena ir reaguoja į pasitaikančias negerovės policijoje.

Stebint policijos darbą matyti, kad padaryta daug, tačiau lygiai taip pat akivaizdu ir nepaneigiama, kad  tikslingai neleidžiama, kad policija tinkamai atliktų tai, kas  jai nustatyta Policijos veiklos įstatyme:


Policija – asmens, visuomenės saugumą bei viešąją tvarką užtikrinanti policijos įstaigų ir pareigūnų visuma.


Jau nepriklausomybės pradžioje  šaliai priešiškos jėgos, panaudodamos „liumpenpatriotus“ , iš esmės išdarkė policijos sistemą.

Tokiu būdu nepriklausomybės pradžioje  buvo sudarytos sąlygos  kriminalo siautėjimui.

O kadangi  vietiniai teisėjai vengė principingai teisti kriminalinius autoritetus,  vienas tuometinis Seimo narys pasiūlė įstatymo projektą, kad tokiais atvejais juos teistų Seimo atrinkti, patikimi teisėjai.

Betgi tam paprieštaravo marksistinės etikos profesorius ir pasiūlymas žlugo ....

Tas pats, ir dėl tos pačios iš esmės priežasties  tuo metu nutiko ir su pasiūlymu skatinti nusikaltėlius bendrauti su teisėsauga  duodant  jiems parodymus prieš savo bendrus.

Visos iki šiol vykdytos „reformos“ tiktai silpnino policijos sistemą, skatino patyrusius darbuotojus ją palikti.

Itin skaudų smūgį jai sudavė konservatorių Vyriausybės sprendimas krizės metu  sumažinti policijos atlyginimus.

Ir kas gali patvirtinti ar paneigti, kad tai yra visiškai nesusiję su A. Kubiliaus 2 valandų pokalbiu su V. Putinu ???

O kaip suprasti tai, kad ir po tragedijos Panevėžyje nevyksta rimta diskusija, ko gi   trūksta policijai,  kad būtų užtikrintas tinkamas jos funkcijų vykdymas.

Problema akivaizdi, tačiau sisteminio, kompleksinio sprendimo nenusimato.

Ir vėl klausimas - kodėl ??


Kodėl vyksta toks masinis reiškinys, kad sulaikant pažeidėjus  policininkams plėšomos uniformos, jie apkandžiojami, apspjaudomi, apspardomi, dargi ir kaulai sulaužomi ??


Argi tai ne geriausias įrodymas, kad valdžia tikslingai nesiima priemonių juos apsaugoti, kad valdžia tikslingai stengiasi, kad būtų neužtikrintas asmens ir visuomenės saugumas.

Ir ką tokioje situacijoje gali padaryti vienas generalinis policijos komisaras?

Buvusio premjero  A. Kubiliaus  buvęs atstovas žiniasklaidai, taigi ir policijos žlugdymo tam tikra prasme bendras, viešai pasiūlė policiją išformuoti ir vėl iš naujo sukurti.

Taip sakant padaryti taip, kaip Gruzijoje padarė jos prezidentas M. Sakašvilis.

Taip, jis padarė daug gero Gruzijai, tačiau Rusija pasistengė jai pastatyti savo prezidentą....


 Lietuvoje, kaip matome, dėl to Rusijai rūpesčių nėra ....


O kas dėl gėdijimosi savo uniforma, tai generalinis komisaras visiškai neteisus.

Geria ir Seimo nariai, geria ir prokurorai, geria ir teisėjai, ir autoavarijas padaro.

Ir jeigu kontrolė keliuose būtų vykdoma ne reidais ir akcijomis, o nuolat, pastoviai, plačiai, ir vaizdas būtų kitoks, ir rezultatai netrūktų pasirodyti.

Betgi akivaizdu, kad tam visų pirma policijai  trūksta pajėgų.


Taigi nors ir asmens, visuomenės saugumas nėra pakankamai užtikrintas, bet ne policija dėl to kalta.
Esamomis sąlygomis policijos kaltinti iš esmės nėra už ką.

Kalta ir dar kalta  yra valdžia.


O jeigu kas ir gėdijasi savo uniformos – tai, kas paneigs,  kunigai ir karininkai.

Ar kas nors matė gatve einantį kunigą su sutana, ar karininką su uniforma ??

Kodėl gi jie slepia savo luomą, o ne juo didžiuojasi ????


 .
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą