2020 m. vasario 4 d., antradienis

Kuriai gi partijai reikalinga pilietinė visuomenė ???
Mus sudomino Pozicija LIETUVOS INFORMACINIS PORTALAS patalpintas straipsnis

Visų pirma kilo klausimas kodėl „Nacionalinis“ ??

Nes dabartinis lietuvių kalbos žodynas aiškina:

nacionãlin‖is , ~ė
(1)
1.susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu, su jos kultūra, interesais, tautinis: N. judėjimas. N. klausimas. ~ė kultūra
.
2. priklausantis kuriai nors nacijai, tautinis:
~ė valstybė
.
3.turintis valstybinę reikšmę, valstybinis:
~ės pajamos. N. komitetas. N. parkas


Blaiviai mąstant lietuviškai išeitų:   arba valstybinis arba tautinis susivienijimas.

Betgi Lietuvoje gyvena daug tautybių žmonių kurie iš esmės yra Lietuvos piliečiai.

Tai gal labiau tiktų pvz. „Piliečių susivienijimas“.

Antra nors ir žemiau straipsnyje kaip steigėjai  yra išvardinta visa eilė garbingų žmonių, tačiau kažkodėl tai jų    Partijos steigimo laikinosios politinės tarybos sąraše nėra .......

Visa tai pasiaiškinti buvo bandyta telefonu: (8-674) 59 089.

Atsiliepęs jaunas balsas paaiškino kuo skiriasi Tauta nuo nacijos ...., kad straipsnyje išvardinti steigėjai tik vėliau prisijungė prie judėjimo ....


Na o paklausus kodėl judėjimą simbolizuoja raudoname fone Vytis, buvo atsakyta, kad Vytis yra mūsų simbolis.

Na o pateikus faktus, kad taip vadinamą LDK vėliavą kelia tie, kurie nepripažįsta trispalvės, buvo šviesiai, tiesiai ir konkrečiai  pasiūlyta nestoti į susivienijimą.

Todėl paklausti, kaip reikia vertinti pono Radžvilo veiksmus  ardant Sąjūdį po nepriklausomybės paskelbimo, nepavyko.

O Kvietime burtis į partiją rašoma: Mūsų tikslas – Lietuva, kurios piliečiai jaučiasi valstybės šeimininkais.

Gražus tikslas, vienkart partijų nuvalkiotas, tik kaip Judėjimas jo sieks, neparašyta.

Parašyti, kad Lietuva yra vienintelė Europoje, o gal ir visame pasaulyje be vietos (seniūnijų)  savivaldos, Judėjimui, savaime suprantama, neleidžia partiniai interesai.

Nes be vietos savivaldos, nėra ir demokratijos, nėra pakankamai stiprios pilietinės visuomenės.

O kuriai gi partijai reikalinga pilietinė visuomenė, kurios negali mulkinti ????
                                         ------------------------------------------------


Sparčiai daugėja žmonių, besidominčių Nacionalinio Susivienijimo kūrimu ir norinčių įsitraukti į šį darbą. Kadangi steigėjų galimybės privačiai atsakyti į kiekvienam besidominčiam rūpimus klausimus dėl suprantamų priežasčių yra ribotos, nutarta reguliariai skelbti apibendrinamojo pobūdžio informacinius pranešimus apie nuveiktus darbus ir pasiekimus buriant sąjūdinę partiją.
Tai darant vadovaujamasi principine nuostata, kad kuriant iš tiesų gyvybingą, stiprų ir veiklų politinį sambūrį nepakanka surinkti įstatymo reikalaujamą skaičių formalių partijos steigėjų. Strateginis tikslas yra sukurti tikrą, o ne iš „popierinių“ narių sudarytą politinę jėgą, sugebėsiančią įgyvendinti esmines permainas šalyje. Kryptingai dirbama buriant iniciatyvius, veiklius ir atsidavusius kuriamos partijos narius ir tvirtus jos būsimųjų skyrių branduolius įvairiuose Lietuvos vietose. Šiuo tikslu rengiami susitikimai su visuomene yra sėkmingi ir viltingi. Augantį susidomėjimą NS idėja ir tikėjimą sambūrio galimybėmis liudija ne tik gausios susitikimų dalyvių auditorijos, bet ir sąmoningi apsisprendimai stoti į besiformuojančio naujos sąjūdinės partijos gretas. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Marijampolėje, Alytuje, Rokiškyje, jau išryškėjo gausių ir stiprių NS skyrių kontūrai.
Nenuvylė ir praėjusi darbinga ‒ sunki, bet gera ‒ savaitė. Po susitikimų su Alytaus ir Marijampolės visuomene ne tik dar labiau pagausėjo NS steigėjų gretos, bet ir šiuose miestuose atsirado tvirti sambūrio skyrių branduoliai.
Labai svarbu, kad suvokiantys vykdomo projekto svarbą Lietuvos išlikimui ir ateičiai į jį įsitraukia ‒ kaip kadaise į Sąjūdį ‒ aktyvūs ir autoritetingi pilietininkai ir visuomenininkai, rodantys atsakomybės ir įsipareigojimo savo tautai r valstybei pavyzdį dar abejojantiems ir nespėjusiems apsispręsti piliečiams.
NS steigėjais tapo Kovo 11-osios Akto signataras Algimantas Sėjūnas, disidentas vienas iš krikščionių demokratų partijos kūrėjų A.J. Raškinis, TV laidų vedėja Nijolė Angelė Baužytė, visuomenininkai: Eglė Mirončikienė, Darius Trečiakauskas, visuomenininkas ir publicistas R. Maceikianec, žurnalistas A. Praleika, diplomatas A. Avižienis, verslininkas publicistas Š. Jasiukevičius, taip pat regioniniu lygmeniu gerbiami ir žinomi žmonės tokie kaip Telšių katalikų bendruomenės šviesuolė, kun. Kaunecko bendražygė Angelė Raudienė, Alytaus visuomenininkė Aldona Marcinkevičienė, vienas iš Marijampolės Sąjūdžio steigėjų Paulius Uleckas.
Džiugu, kad gausiai prisijungia jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės. Mes laukiame ir žmonių, kurie yra buvę kitų partijų nariais, bet taip pat pažymėtina, kad apie 85% steigėjų yra jokioms partijoms nepriklausę žmonės.

Prisijunkite prie Nacionalinio susivienijimo steigėjų!.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą