2020 m. vasario 11 d., antradienis

„Karalius valdo jų kamerdineriai .....“


 Policijos departamentas yra ypatinga valdžios institucija vien jau tuo, kad

 Policijos generalinį komisarą vidaus reikalų ministro teikimu 5 metų kadencijai skiria ir atleidžia Vyriausybė.
Policijos generalinis komisaras yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui ir atsiskaito Vyriausybei.

Blaiviai mąstant, jeigu jau Policijos vadovą skiria Vyriausybė ir jai jis atsiskaito, tai prie ko čia dar pavaldumas vidaus reikalų ministrui ???

Matyt tokia ypatinga Policijos departamento padėtis sąlygoja ir ne kurių Policijos departamento biurokratų elgesį.

  Štai  Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis itin atkakliai, Policijos departamento vardu, tvirtina, kad Policijos departamentas yra žvalgybos subjektas ar  institucija.

Tuo tarpu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
DĖL KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR JŲ KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS MASTO NUSTATYMO,  2013 m. vasario 6 d. Nr. 108,  Vilnius
 nustato:  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1.  Patvirtinti kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašą:
1.1. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir jam pavaldžių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;


Taigi Vyriausybė nustato, kad ne visas Policijos departamentas yra žvalgybos subjektas, o tiktai kriminalinę žvalgybą įgalioti  vykdyti jos padaliniai.

  Tikrai gražiai ir solidžiai skamba titulas  - POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS, tiktai anokia čia paslaptis, kad karalius valdo jų kamerdineriai ....

Ryšium su tuo Policijos vadovas yra paprašytas  asmeniško atsakymo:

Ø  Ar visas Policijos departamentas ir jam pavaldžios policijos įstaigos yra žvalgybos subjektai, ar tiktai jų kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai.


   Kadangi  Vyriausybės patvirtintos PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLĖS nustato:

25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.

    
 Taigi tikėtina, kad gal nereikės 20 darbo dienų šiam atsakymui gauti ....


.
..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą