2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Kas Cezaris, o kas Pompėjus - Prancuzija ar Vokietija, arba atvirkščiai .....Pirmasis Romos respublikos  triumviratas

Pirmasis triumviratas - 60 m. pr. m. e. Romoje susikūręs aljansas, kurį sudarė Gajus Julijus Cezaris, Gnėjus Pompėjus Didysis ir Markas Licinijus Krasas

Pirmasis triumviratas neturėjo jokios juridinės galios, tačiau de facto valdė visą Romos Respubliką, naudojantis didžiule asmenine trijulės įtaka ir ryšiais. 

Nors Cezaris tarp jų buvo jauniausias, netgi atrodė silpniausias, tačiau pasirodė esąs sumanesnis ir įžvalgesnis už kitus. 

Pagal susitarimą 59 m. pr. m. e. Cezaris tapo konsulu, o po metų Cizalpinės Galijos prokonsulu. Tuomet pasišovė užkariauti ir visą Galiją. 

Tai palaikė ir Krasas su Pompėjumi, kurie turėjo nemažai įtakos, kad Cezariui būtų pratęstos prokonsulo pareigos ir būtų toliau leidžiama kovoti Galijoje. 

Cezaris puikiai pasinaudojo Galijos karais ir sustiprino savo įtaką. 
Įtaką sustiprino ir Krasas su Pompėjum, tačiau Cezaris jau tapo triumvirato lyderiu. 

Jis netgi ėmė skatinti Krasą žygiuoti į rytus ir pažaboti partus, tačiau vieno iš mūšio metu pastarasis žuvo. 

Tai įvyko 53 m.pr.e. ir tai yra laikoma Pirmojo triumvirato pabaiga, nes po Kraso mirties prasidėjo pilietinis karas tarp Cezario ir Pompėjaus, kuris baigėsi 48 m.pr.e., kai Farsalo mūšyje Cezaris įveikė oponentą ir tapo Romos diktatorium.

Iš esmės tai buvo Romos respublikos pabaiga ir imperijos pradžia.
............................................................................................ 

 Tokia yra Romos respublikos istorija ir kodėl ji yra aktuali šiuo metu ???

Todėl, kad visų  pirma reikia suvokti,  kas gi yra  Europos Sąjunga ?

Tam tikslui grįžkime į 2012 metų vasario 3 dieną, kada Seime susirinkę ultraliberaliai nusiteikę politikai ir kiti veikėjai:

  •  Lietuvos Respublikai prisiekę Lietuvos Respublikos Seimo nariai – Petras Auštrevičius (liberastas), Egidijus Vareikis, Emanuelis Zingeris (abu konservatoriai, t.v. Tėvynės sąjungos nariai prisiekę visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę),
  •  
  • Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Klaudijus Maniokas,
  •  
  • Politologai Gediminas Vitkus, Rokas Grajauskas.
    įkūrė Europos federalistų sąjungą Lietuvoje (EFSL), kuri skelbėsi  sieksianti sukurti federacinę Europos valstybę.

 Savaime suprantama, kad šių Seimo narių akivaizdus ir nepaneigiamas duotos priesaikos sulaužymas, jų  tuo pačiu antivalstybinė veika,  nebuvo atitinkamai įvertinta tiek teisėsaugos institucijų, tiek jų partijų, tiek pačio Seimo, tiek prezidentės D. Grybauskaitės  ......................

 Betgi tuo pačiu galima teigti,    kad ES nėra federacinė valstybė.

Kad ji yra ekonominė - politinė sąjunga ir tarptautiniu lygiu veikia kaip valstybė, tai faktas.

Tai kas gi ES - kokia  nors  respublika, kokia nors monarchija, kokia nors mperija ar kas nors panašiai ???

Jeigu kur nors tai yra oficialiai ES teisės aktu nustatyta - busime dėkingi už tokią informaciją.

Kaip ten bebūtų, bet viena yra valstybės valdymas nustatytas Konstitucijoje, kita faktinis.

To toli ieškoti nereikia - Lietuvos respublika, Konstitucinio teismo išaiškinimu yra parlamentinė respublika su tam tikromis Prezidento galiomis.

O faktiškai Lietuva yra  prezidentinė respublika su nežabotomis prezidento galiomis, neteisinė valstybė  .....

 (Jeigu kas nors tai motyvuotai paneigs, būsime dėkingi.)

 Nors ir europarlamentarė A.Maldeikienė taip ir nesuvokė, ir   mums visiems nepaaiškino, kodėl Jungtinė karalystė paliko ES, tačiau ji pasakė tai, ko neįšdrista pasakyti tiek mūsų valdžia, tiek žiniasklaida, nors ir tai yra akivaizdu - išų esmės iki Brexito ES valdė triumviratas, o po Brexito jis subyrėjo.

Taigi iš analogijos su Romos respublika - liko Cezaris ir Pompėjus.

Kas Cezaris, o kas Pompėjus -  Prancuzija ar Vokietija, arba atvirkščiai - laikas parodys.

 Faktas, kad ES valdyti kiko dvi didžiosios kaimyninės valstybės tradiciškai per amžius konfrontavusios.

 O Prancūzijos prezidentas visai teisingai pareiškė, kad NATO yra komos būsenoje ( visu pirma vien  dėl Turkijos).

 Todėl yra akivaizdu, kad jis pakankamai gerai suvokia ir ES situaciją, ir tik tenka stebėtis, kaip jis kantriai pakentė Merkel favoritą ES komisijos pirmininką chamą, chronišką alkoholiką Junkerį.

Betgi po kurio laiko Merkel išeis iš politikos ir kas ją pakeis, tikrai tokio autoriteto nebeturės.

Taigi kas taps Cezariu, o kas Pompėjumi tenka palaukti .......

Beje, nepamirškime, kad  Romos istorijoje dar yra ir Brutas, kuris nužudė Cezarį.....

 O istorija tikrai kartojasi spirale, kas kart į tą pačią vietą, tik kitame lygmenyje ...
..


.

 į 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą