2016 m. vasario 24 d., trečiadienis

Profesorius kaip ir premjeras gąsdina liaudį ...i


  Žiniasklaidos priemonėms  paviešinus     Alvydos Bajarūnaitės straipsnį (iš LRT radijo laidos „Namai namučiai“) "Profesorius: sumanymas pakeisti karšto vandens skaitiklius tolygus nusikaltimui", tiesioginė nuoroda: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/prof-j-grigas-sumanymas-pakeisti-karsto-vandens-skaitiklius-tolygus-nusikaltimui-735232
  Buitinių vartotojų sąjunga, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į Energetikos   ministeriją su prašymu rasti galimybę paprašyti kompetentingą instituciją išmatuoti Vilniuje įrenginėjamų  karšto vandens skaitiklių  su nuotoliniu duomenų nuskaitymu spinduliuotę ir nustatyti jos įtaką žmonių sveikatai.
  
  Niekaip kitaip, kaip valstybei žalinga propaganda, tokių „profesorių“, tokių  „nuomonių“ viešą skelbimą pavadinti neišeina.
   
Juo labiau, kad tai daro LRT – valstybinis transliuotojas, kuris teigia:
    LRT misija  tarnauti visuomenei teikiant šalyje ir užsienyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms tikslią, objektyvią, kokybišką informaciją bei kuriant profesionalias, originalias informacines, šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas.

   Vien tik pasiremiant  sveiko proto logika, galima būtų nesunkiai įrodyti, kad šis straipsnis niekaip negali tarnauti visuomenei teikiant tikslią, objektyvią, kokybišką  informaciją, nes  karšto vandens skaitikliai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu juos perduodant veikia labai labai  trumpą laiką ir tik vieną kartą paroje.
   
 Betgi jeigu tai atliks kompetentingos institucijos, bus visai kas kita.

Energetikos   ministerija operatyviai reagavo į prašymą ir atsakė:

  Atkreipiame dėmesį, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m, spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (toliau — Taisyklės), nustato, jog visi atsiskaitymams naudojami karšto vandens apskaitos prietaisai (skaitikliai) turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.
  
Visi skaitikliai turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas.

 Įvertinant tai, kad visuomenės informavimo priemonėse pateikta informacija dėl karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema skleidžiamų elektromagnetinių bangų galimo poveikio žmogaus sveikatai gali sukelti vartotojų nuogąstavimus ir susirūpinimą,  prašome Vilniaus visuomenės sveikatos centrą pagal kompetenciją }vertinti žiniasklaidoje pateiktą informaciją ir išvadas apie karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema poveikio žmogaus sveikatai vertinimą pateikti Buitinių vartotojų sąjungai, Energetikos ministerijai ir, esant galimybei, atitinkamoms žiniasklaidos priemonėms.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą