2016 m. vasario 7 d., sekmadienis

Kol energetikos ministras stebi UAB ,,Vilniaus energija“ veiklą ....

Tuo metu, kada  energetikos ministras, kaip jis yra viešai pareiškęs, stebi UAB ,,Vilniaus energija“  veiklą, Buitinių vartotojų sąjunga bando susigaudyti, kas gi rašoma energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo  taisyklėse.

Nes, mūsų turima informacija,  vien tik šilumos tiekėjai, kurie realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus,  yra nesudarę šilumos  pirkimo - pardavimo   sutarčių su 43,4 tūkstančiais buitinių vartotojų ir tuo pačiu neišrašo jiems sąskaitų, o už šilumos tiekimo paslaugą  šie tūkstančiai vartotojų atsiskaito su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojais ......

Vien tik Vilniuje yra tokie 258 daugiabučiai namai  ......

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurios pareiga yra analizuoti sąskaitas už šilumą ir kaupti informaciją, arogantiškai pareiškė, kad niekas iš šilumos vartotojų į ją nesikreipė ..... ir ji nieko nedarys ...

Finansų ministerija, nežiūrint to, kad tai yra grubus Buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimas, pareiškė, kad ši problema ne pagal jos kompetenciją .... ir ją „perpasavo“ Aplinkos ir Energetikos ministerijoms.

Aplinkos ministerija atsakė, kad ši problema ne pagal jos kompetenciją,  tačiau pridūrė, kad  „ sąskaitas  už šilumą gali išrašyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai bendru jų ir butų ir kitų patalpų savininkų sutarimu“ ....................

     Energetikos ministerija kol kas tyli ....

Taigi kol ministerija tyli, o ministras stebi UAB ,,Vilniaus energija“  veiklą, mes Šilumos tiekimo ir vartojimo  taisyklėse  radome štai ką:

21. Vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo valdytojo atstovas.

  Štai taip, kam tas Civilinis kodeksas, kam tas Buhalterinės apskaitos įstatymas, nes  energetikos ministro patvirtintos   Šilumos tiekimo ir vartojimo  taisyklės yra  aukščiau jų visų, o kuriose vietose, mūsų nuomone, aukščiau ir  sveiko proto logikos ... ....

   Taigi dabar aišku iš kieno malonės nutinka, kada  bendrijos pirmininkas su už šilumą surinktais nemenkais pinigais dingsta kažkur tai ES, o daugiabučio namo butų savininkai pasilieka  šilumos tiekėjui skolingi, nes jie, o ne bendrija,  yra šilumos vartotojai.

  O tai, kad tokiais atvejais bendrija iš viso nepateikia sąskaitų už šilumą pagal Šilumos ūkio įstatymo nustatytą formą ir turinį, tai jau, kaip sakoma, klasika .....

 Betgi visa tai, palyginus su UAB ,,Vilniaus energija“  veiklos stebėjimu, energetikos ministrui yra, kaip sakoma, „monkės biznis“ ......

Kas kita yra, taip sakant, „spjaudymas“  ant užsienio valstybės investuotojo, tikslu jį išvaryti,  visam pasauliui  pademonstruoti, koks iš tikro yra šalyje investicinis klimatas ...,

Atbaidyti rimtus užsienio valstybių investitorius – čia tai  jau tikrai ministrų  lygio  darbas ....

Na bet tai yra   politika, o Buitinių vartotojų sąjungos tikslas yra sukovoti su Šilumos tiekimo ir vartojimo  taisyklėmis, kurios susideda iš 242 punktų, 9 priedų ....  Iš viso 98 puslapiai .....

 O kas liečia sąskaitų už šilumą išrašymo problemą, tai dar yra keli šimtai šilumos tiekėjų, kurie per metus realizuoja mažiau, kaip 10 GWh šilumos.

Kas ten dedasi, nežino nė viena valdžios institucija ...

Savaime suprantama, kad „runkelių“ šildymas yra visiškai niekinis reikalas, palyginti su, kaip sakoma, oro drebinimu už nugaros, ją  prieš vėją atsukus  į Astravo AE pusę ....

Čia tai tikrai rimtas darbas, o ne kokios tai Energetikos strategijos parengimas  ..... pragyvenome be šios strategijos tris metus, pragyvensime dar porą ...

O po to ateis į valdžia konservatoriai ir vėl panaikins Energetikos ministeriją, kaip 1997 metais ....

Iš tikro, kam gi reikalinga Energetikos ministerija, kam reikalinga energetikos politika, strategija ???

Turime SGD terminalą, turime Gazpromo dujas, turime  elektros jungtis su Švedija ir Lenkija ......

Karaliaučiaus srities dujų tiekimo saugumas užtikrintas,  elektros energijos srautai iš Karaliaučiaus srities, iš Baltarusijos, iš  Latvijos pusės užtikrina mūsų energetinę nepriklausomybę ...... o jungtys su Lenkija ir Švedija  užtikrina rusiškos – baltarusiškos elektros energijos eksportą ...

Beje  elektros energijos srautas į (iš) Švediją jau daug laiko yra nulinis ....

Ar ten pas juo kažkas sugedo, ar jų elektros energija brangi, ar jie neturi elektros energijos pertekliaus, ar dar kažkas yra ...  visuomenės, kaip ir valdžios tai nedomina ...

Kas priklauso pasiimta, reikia dairytis,  kur dar galima pasiimti ...

Energetikos ministerijos kompetencija yra energetikos politikos kūrimas ir vykdymas, tačiau štai šalies šilumos ūkyje trečio energetikos paketo problemomis kažkodėl tai užsiima Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kas jos kompetencijai  visiškai nepriklauso ....

Ir kas žino, kas bus, kai  konservatoriai ateis į valdžią, 

Gal jie ims ir sujungs 1997 metais sukurtą Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją pavyzdžiui su Vyriausybės kanceliarija, jeigu  jai yra leista pasitreniruoti politikos vykdyme, kol energetikos ministras stebi UAB ,,Vilniaus energija“  veiklą ...................
.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą