2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis

Kodėl Kainų komisija bijo paviešinti visų šilumos tiekėjų šilumos kainas ??? Kodėl ji bijo paviešinti neteikiamos paslaugos kainas ??
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikė VASARIO MĖNESIO ŠILUMOS KAINŲ LIETUVOJE STATISTIKĄ.

Jos duomenimis vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasario mėn. Yra 5,71 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su sausiu, mažėja 1,38 proc.

 Per metus vidutinė šilumos kaina sumažėjo 7,90 proc.

 Tarkime kad taip ir yra tarp tų šilumos tiekėjų, kurie į metus realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos.

Betgi yra keli šimtai šilumos tiekėjų, kurie per metus realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija   informaciją apie šių šilumos tiekėjų šilumos kainas  turi, tačiau statistikos nepateikia.

               Todėl   2015.12.13  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija buvo paprašyta:  
Ø  Nurodyti motyvus ir tikslus, kodėl  viešinamos tik šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, o neviešinamos kitų šilumos tiekėjų kainos.
Ø  Nurodyti motyvus ir tikslus, kodėl neviešinamos šilumos ir karšto vandens tiekėjų karšto vandens kainos.

Į tai buvo gautas atsakymą:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) gavo Jūsų 2015 m. gruodžio 13 d. paklausimą „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų viešinimo“.
Šilumos ūkio įstatymas numato kompetenciją Komisijai reguliuoti tik tuos šilumos tiekėjus, kurie realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Šių šilumos tiekėjų vartotojams taikomas šilumos ir karšto vandens kainas Komisija viešai skelbia interneto svetainėje www.regula.lt (rubrika „Šiluma“, skyrelis „Šilumos kainų statistika“).  
Mažiau nei 10 GWh šilumos per metus realizuojančių tiekėjų, kaip numatyta Šilumos ūkio įstatyme, kainas tvirtina savivaldybės.
Komisijos pirmininkė       Inga Žilienė
---------------------------------------------------------------------
Betgi visų be išimties šilumos tiekėjų šilumos kainos nustatomos vadovaujantis Kainų komisijos parengta ir patvirtinta metodika, šiluma daugiabučiuose namuose paskirstoma  vadovaujantis  Kainų komisijos patvirtintais  šilumos paskirstymo metodais.

Visų šilumos tiekėjų šilumos kainas nustato savivaldybės.

 Tiktai   šilumos tiekėjų, realizuojančių mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus,   šilumos kainos nusiunčiamos  Kainų komisijai, kuri jų nevertina, o tiktai  ikiteismine tvarka nagrinėja  skundus dėl jų.

Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, mūsų nuomone, visų šilumos tiekėjų šilumos kainas  reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Todėl ir klausimas –Kodėl Kainų komisija, turėdama informaciją apie visų šalies šilumos tiekėjų kainas,  jų nepaviešina ?

 Viena iš galimų priežasčių – bijoma parodyti tiesą, kas dedasi antroje šalies šilumos ūkio dalyje ir atsikratyti už tai atsakomybės.

O gal yra ir kitos priežastys – pvz. Prezidentūros nurodymas .....

O į klausimą – „Nurodyti motyvus ir tikslus, kodėl neviešinamos šilumos ir karšto vandens tiekėjų karšto vandens kainos“  atsakymas liko  nepateiktas.

Čia tai jau nieko nuostabaus, nes  informaciją apie šilumos tiekėjų  neteikiamą paslaugą – centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą – Kainų komisijos nekompetencijos nepaneigiamą įrodymą – taip vadinamą „ valstybinį reketą“ - tiesiog paniškai bijoma paviešinti.

Lygiai taip  Kainų komisija bijo paviešinti, kokie gi yra šilumos tiekėjų pelnai iš šio neteikiamos paslaugos mokesčių surinkimo.
Vadovaujantis sveiko proto logika šiuo „valstybiniu reketu“ turėtų susidomėti Specialiųjų tyrimų tarnyba, tačiau ji, kaip jai yra įprasta, reikalauja šio „reketo“ įrodymų ................ lyg tai jai nepakaktų žvilgterėti į šilumos sąskaitas ....

Iš ne kurios pusės šią „korupcijos galabytoją“    galima ir suprasti, nes ne visi gi jos darbuotojai gyvena nuosavuose bungaluose,  o likusieji, gyvenantys daugiabučiuose namuose,  tai, kaip tikri lochai,  moka nesuteiktos paslaugos mokestį    ............Taigi ... taigi .... yra, kaip sakoma, melas, žiaurus melas.  po to statistika ...... ir STT  ..............

Taigi  yra ir labai abejotinos kompetencijos Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri pasakiškomis sumomis, už nerealių užduočių nevykdymą, baudžia UAB ,,Vilniaus energiją“  ....

Iš kitos pusės tai ko gi pastaroji  tiek metų tyli ir apsimeta esanti karšto vandens tiekėja   be karšto vandens ruošimo įrenginių, neturinti jokios galimybės teikti centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugą ....

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą