2016 m. vasario 9 d., antradienis

Energetikos ministras prašomas pradėti stebėti Kauno miesto šilumos tiekėjų veiklą   Kol energetikos ministras stebi UAB ,,Vilniaus energija“  veiklą, o prokuratūra ją, sprendžiant pagal žiniasklaidoje pateiktą informaciją,  kaltina tuo, kad gautos   baudos nebuvo įtraukiamos  į gamybos sąnaudas .....!!!!??,  tuo pat metu Kauno miesto savivaldybė kai kuriems šilumos tiekėjams nuo 2004 metų teikia subsidijas, tikslu kompensuoti jų nuostolius .....

(1. Nustatyti, kad gyventojai už šilumos energiją, kurią tiekia ne Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, moka kainą, ne didesnę negu Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta akcinei bendrovei „Kauno energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina.
2. Nustatyti, kad šilumos energiją gyventojams tiekiančių ne Savivaldybės kontroliuojamų įmonių nuostoliai, susidarę dėl joms ir akcinei bendrovei „Kauno energija“ nustatytų šilumos kainų skirtumo, kompensuojami iš Savivaldybės biudžeto.)

Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje tame nemato nieko neteisėto.

Jis informuoja, kad „subsidijos iki šiol taikomos ir šilumos tiekėjų nuotoliai yra kompensuojami  Palemono ir Rokų mikrorajonuose, tam, kad gyventojai mokėtų vienodą šilumos kainą nepriklausomai kas yra šilumos tiekėjas ...“

Vyriausybės atstovas teigia, kad „pirmiausia pažymėtina, kad Savivaldybės sprendimas kompensuoti šilumos tiekėjų nuostolius neįtakoja šilumos tiekėjų kainų, nes jos reguliuojamos LR Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 nustatyta tvarka“.

  Kas taip, tai taip, Šilumos ūkio įstatymo numeris nesikeitė nuo 2003 metų, tačiau turinys tai gerokai pakito.

Tuo tarpu Savivaldybė sprendimą dėl subsidijų skyrimo šilumos tiekėjams priėmė dar 2004 metais, remdamasi tuo metu galiojusio Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 5 dalies 1 punktu, kuris, mūsų surasta informacija,  atrodo taip:

5. Savivaldybių tarybos nustato:
1) vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis bazinėmis kainomis bei šilumos ir (ar) karšto vandens kainų nustatymo metodikomis – savivaldybių kontroliuojamų įmonių tiekiamų šilumos ir (ar) karšto vandens kainas kiekvienam šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, kuris realizuoja ne mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos;
..................................................................................................................................

Taigi apie subsidijas čia nerašoma, nerašoma apie subsidijas ir šiuo metu galiojančiame Šilumos ūkio įstatyme.

 Padengti šilumos tiekėjų nuostolius noras,  tarkime geras ( o kodėl to nepadarius  visoje šalyje ...) tačiau ar jis yra teisėtas, o jeigu teisėtas, tai klausimas, kaip jis realizuojamas.

Visų pirma tai „subsidijas“ turi gauti šilumos vartotojai, o ne šilumos tiekėjai, kaip ir yra su kompensacijomis už šildymą.

O sąskaitose šilumos vartotojams turi būti nurodoma šilumos tiekėjo šilumos kaina.

O svarbiausi, tarkime, kas būtų, jei šių šilumos tiekėjų vietoje atsidurtų pvz.  Vilniaus energija ?????

Neabejotinai visų pirma konservatoriai pradėtų kaukti visa gerkle ......Betgi tiek metų Kauną valdę konservatoriai šilumos kainose įvedė lygiavą ....

Ne veltus sakoma, kad konservatoriai yra didžiausias  sovietinių laikų sovietiškas  reliktas ....

O sumoje,  viešojo intereso tenkinimo tikslu, prašome gerbiamą energetikos ministrą, vykdantį iš esmės konservatorių energetikos  politiką,  pradėti stebėti Kauno miesto šilumos tiekėjų  ir savivaldybės veiklą.

  Nes, vadovaujantis sveiko proto logika, savivaldybei derėtų savo lėšas investuoti į priemones, kurios iš esmės sumažintų šių šilumos tiekėjų „nuostolius“.

 Na ir, vadovaujantis ta pačia logika, šios subsidijos neskatina šilumos vartotojų tvarkyti savo būstą, nes  jas gauna ir tie šilumos vartotojai, kurių, kaip sakoma, per langus ir balkonų duris švilpia vėjas ...


O Vilniaus šilumos tiekėją  ir taip   stebi  prokuratūra,   konservatoriai iš Vilniaus savivaldybės tarybos,  konservatoriškų nuostatų prezidentės patarėjai,  laisvai samdomi „energetikos ekspertai“, liaudis  .... penktoji kolona .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą