2016 m. vasario 14 d., sekmadienis

Ar plačiai žinomai ekonomistei A. Maldeikinei (Vilniaus savivaldybės tarybos narei ...!!!!) užteks potencijos ir kompetencijos apginti vilniečius nuo "valstybinio reketo"


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narei    Aušrai Maldeikienei                      
   2016.01.27    Nr.  4

  
DĖL  KARŠTO VANDENS TIEKIMO


  Visus 2015 metus man buvo išstatomos sąskaitos už šilumą, kuriose įvestas mokėjimas už man neteikiamą paslaugą – centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą (Priedas 1).

    Neabejotinai tas pats bus ir šiais metais.

  Vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, ir be Civilinio kodekso nuostatų,  turėtų būti aišku, kad jeigu  jau imamas paslaugos mokestis, ji turi būti ir teikiama.

  Valstybinė  kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. O3-376 nustatė  UAB „Vilniaus energija“   karšto vandens kainos dedamąsias,   kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 dienos.
 
   O  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas 2015 m. gegužės 25 d. raštu Nr. A51-52702/15-(3.3.10.1-EM4) informavo Komisiją, kad UAB „Vilniaus energija“ pateiktam karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.

   Tokiu būdu, jeigu jau dvi institucijos (valdžios ir savivaldybės) nustatė centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, tai, vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, tokia paslauga ir turi būti teikiama.

    Kadangi neteikiamos paslaugos mokestis liečia visus Vilniaus šilumos vartotojus, tai neabejotinai yra viešojo intereso pažeidimas.

    Ryšium su tuo prašau Jus, ir kaip Savivaldybės tarybos narę, ir kaip Vartotojų Teisių Gynimo Asociacija "Viešasis Interesas" vadovę  apginti   šilumos vartotojų viešąjį interesą.        Antanas Algimantas Miškinis                     

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarų nėra:

Rašyti komentarą