2016 m. vasario 15 d., pirmadienis

O jeigu taip nėra, tai kaipgi Lietuva gali būti nepriklausoma ???

 Šilumos tiekėjas   daugiabučių namų šilumos vartotojams  pateikia   karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis, kuriose įsipareigoja tiekti centralizuotai paruoštą karštą vandenį.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  patvirtina, kad šilumos tiekėjas privalo vykdyti savo pateiktą sutartį – tiekti centralizuotai paruoštą karštą vandenį.

Kas mėnesį šilumos tiekėjas ima Kainų komisijos nustatytą, su savivaldybe suderintą, centralizuotai paruošto karšto vandens kainos mokestį.

Tačiau .... tačiau ..... tačiau centralizuotai paruošto karšto vandens  šilumos tiekėjas netiekia ...

O į daugkartinį prašymą vykdyti karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartį -      tiekti karštą vandenį,  atsako taip, kad kitaip, kaip apsimetimu  tuščia karšto vandens šlanga, pavadinti neišeina .....

 O rytoj Vasario 16, kiekvieno Lietuvos piliečio šventė.

 Betgi perfrazuojant vieno „garsaus“  Sąjūdžio veikėjo žodžius (Jis sakė, kad Lietuva tada bus nepriklausoma, kada nepriklausomos bus jos įmonės ...) galima teigti, kad  Lietuva bus nepriklausoma tada, kada šilumos vartotojai išsivaduos iš „valstybinio reketo“ ....

Nes  šilumos vartotojai yra vis tiktai pakankamai didelė visuomenės dalis

O jeigu jau sąžininga ministrė, prisipažinusi kadaise davus kyšį, buvo „nulinčiuota“  .... atvirai  čekistiniu būdu, nes, vadovaujantis sveiko proto logika, neužtenka vien prisipažinimo kaltei įrodyti.

Nes štai  vienas Seimo narys, kuris telefonu paskambinęs verslininkui skundėsi turįs „asmeninių problemų“  ...., ir nuvyko pas pastarąjį jų spręsti ir išsprendė... buvo teismo išteisintas, nes kyšio davimo faktas liko  nenustatytas ....

O  „valstybinio reketo“ faktas yra akivaizdus ir nepaneigiamas, ir mokėti už visiški nesuteiktą paslaugą yra žymiai, žymiai blogiau, negu sumokėti neadekvatų atlyginimą gaunančiam gydytojui už jo suteiktą, kad ir nemokamą paslaugą ...

Todėl sumoje turėtų sekti išvada – mokantys „valstybinį reketą“   neturi moralinės teisės švęsti valstybines šventes, kaip ir dalyvauti rinkimuose, būti renkami į valdžios organus, būti Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų nariais, valstybės ir savivaldybių tarnautojais. Prezidentės patarėjais ir t.t.

 O jeigu taip nėra, tai kaipgi Lietuva gali būti nepriklausoma ???


NIEKAIP ............

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą