2016 m. vasario 5 d., penktadienis

Pagaliu ......!!!!!!


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL VISUOMENINIŲ TEISĖJŲ (TARĖJŲ) INSTITUTO TEISMUOSE KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

2016 m.                     d. Nr.
Vilnius

Įgyvendindama Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 461 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 352 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
            Patvirtinti Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose koncepciją (pridedama).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą