2022 m. lapkričio 12 d., šeštadienis

"Vakarų fronte nieko naujo ..."

 

 

  Gautas  komentaras straipsniui NATO yra gyva mumija ..  

 

 Savaime suprantama, kad NATO pavadinimą, atitinkantį jo stovį, galima ir tikslesnį sugalvoti...

 Bet ar gerb. kritikas ir karo ekspertas negalėtų pirma sugalvoti alternatyvos NATO sutarčiai?

 Taigi, Lietuvą reikia ginti nuo visokių imperijų, teroristų ir grandinės nutrūkusių blogiečių.

 

 Prie Lietuvos sienų kaupiamos pajėgos...

 

Susirenka saugumo taryba ir kreipiasi į karo ekspertą Antaną.

Antanai, patark.

Ką siūlo karo ekspertas?

 yra 3 alternatyvos:

 1) Lietuva išlieka neutrali ir planuoja gintis savo jėgomis. Skubiai perkamos 3 PVO sistemos Patriot, apginkluojami savanoriai ir rezervistai. Pakaunės miškuose kasami įtvirtinimai. V.Landsbergis pasako kalbą iš balkonėlio.

 2) Lietuva sudaro sutartį su V.Putin dėl saugumo pagal Baltarusijos pavyzdį. Į Lietuvą įvažiuoja V.Putin tankai T-62 (Vėlesnės gamybos palaidoti Ukrainoje) ir įvažiuoja mobilizuotų maskvėnų batalionas. V.Putin apsilanko su vizitu pas aukštą ir gražų... orkestras groja Rusijos himną. Karo ekspertas Antanas sutinka Lietuvos gynėją gatvėse ir mosuoja raudonų gvazdikų puokšte.

 3) Lietuva sudaro sutartį su NATO. Pažeidžiant Konstituciją, Varniuose steigiama NATO bazė. Pusė piliečių galvoja, kad šalies saugumas padidėjo, kita pusė - kad sumažėjo. Karo ekspertas Antanas rašo protesto laiškus prieš NATO, bet jo nuomonės Vyriausybė nepalaiko. Nusistovi netvirta pusiausvyra...   

 

Už kurį nuoširdžiai dėkoju, suprasdamas. kad jį parašęs yra tikrai susirūpinęs mūsų šalies saugumu.

 Dėkoju ir už suteiktą „karo eksperto“ titulą, tačiau į jį visiškai nepretenduoju, nes pagal karinį parengimą esu tik sovietinės armijos gvardijos jefreitorius, o pagal išsimokslinimą fizikas, puslaidininkių fizikas, fizikas eksperimentatorius, o visas mano 42 metų darbas susietas tik  su kompiuterine technika ir informatika.

 Kas man sumoje suformavo savarankišką kritinį mąstymą, o Lietuvos pilietis esu pagal gimimą  dar “smetoninėje“  Lietuvoje.

 Ir kaip pilietis esu pakankamai susipažinęs su LR Konstitucija, ko daugeliui ir nuoširdžiai linkiu.

 O interneto amžiuje informacijos visais klausimais tiek apstu,kad tiktai reikia sugebėti ja naudotis.

 Sugebėti ją kompleksiškai ir sistemiškai (atmetant simpatijas ir antipatijas) vertinti.

 Na ir sugebėti ją atmintyje kaupti.

 Taigi visa tai sumoje ir leido padaryti atsakingą išvadą, kad NATO, kaip mūsų šalies saugumo garantas,  yra mumija, ar panašiai.

 

Ir kaip yra pasakęs vienas JAV prezidentas – Jeigu Pabaltijo šalys jaučiasi nesaugios, reikia galvoti, kur jas iškelti ....

 

Štai toks  iš esmės ir yra NATO, kaip mūsų šalies saugumo garantas .......

  Be abejo kitos šalys, kaip pvz. daug karinio  potencialo turinti Lenkija, turi ir visi kitą statusą NATO kontekste.

 Na o kaip gi sovietinės armijos gvardijos jefreitorius vertina NATO sutartį ir kaip siūlo ją pertvarkyti.

 Mano nuomone NATO  sutartis yra neišsami, nekonkreti, visapusiškai pasenusi , neveiksminga ir ją reikia atitinkamai pertvarkyti, kad joje būtų nustatyta NATO vadovybė ir jos funkcijos, NATO konkretus finansavimas, šalių karinių pajėgų ginkluotės, sudėties ir skaičiaus suderinimas su NATO paskirtimi.  NATO pastovios greito reagavimo pajėgos, jų ginkluotė, skaičius, dislokavimo vietos ir t.t.

 Ar tai realu padaryti? Greičiau NE negu TAIP.

 Ir kol taip yra – mūsų šaliai NATO  sutartis yra lygiavertė Budapešto memorandumui ......

 O pastebėjimas - Prie Lietuvos sienų kaupiamos pajėgos...  yra labai geras.

  Kaip ir geras klausimas – kodėl gi taip nutiko, kodėl Lukašenka pasidavė Putino spaudimui ???

 Ar ne todėl, kad Lukašenkai ir Baltarusijai buvo pritaikytos tokios politinės ir ekonominės sankcijos, kad jam nieko kito nebeliko, kaip tik prijungti Baltarusiją prie Rusijos.

 Na kolektyvinių Vakarų tikslas suprantamas – sudaryti Rusijai sąlygas išvaduoti juos nuo nuolatinio galvos skausmo  Ukrainos- Rusijos problemų,  atidaryti Rusijai  tiesioginį kelią į Kijevą kad  jį užimti ir pakeisti valdžią.

 

O kadangi mūsų valdžia visokeriopai tam pritarė – tai taip prie Lietuvos sienų ir  kaupiamos pajėgos...

 

Tai yra visiškai akivaizdu ir nepaneigiama.

 

Tiktai man yra iki galo  neaišku:

1.  Ar mūsų valdžia veikia kaip penktoji kolona,

2.  Ar  ji tuo tikisi užtikrinti mūsų šalies saugumą ...

 Būtų įdomu apie tai sužinot ir komentarą parašiusio nuomonę.

 Ir jeigu Saugumo taryba kreiptųsi į mane patarimo, tai ją visų pirma to paties ir paklausčiau.

 Galima būtų to paklausti kad ir Seimo NSG komitetą, tačiau argi jis į tai išdrįs atsakyti ???

 O kas liečia tas tris alternatyvas, tai jos visiškai priklauso nuo atsakymo, kaip veikia mūsų valdžia Baltarusijos atžvilgiu.

  O šiuo metu Ukrainoje situacija tokia: Rusija sistemingai griauna Ukrainos ūkį,  žiema artėja,  kolektyviniai Vakarai kantriai laukia, kol Ukraina bus priversta pasirašyti paliaubų sutartį    ar kažką panašaus, kaip Gruzijos atveju, ir karinę pagalbą jai teikia tuo tikslu atitinkamai dozuodami.

 

Niekšiška, žema, nepadoru ??

Nieko panašaus , tai tik geopolitiniai interesai, kaip visada buvo ir bus ....

 

Kaip sakoma –Nieko asmeniško, tiktai biznis .

  O Rusijoje vyksta įdomus dalykai.

 Kremliaus pripagondonas Solovjovas labai vykusiai imituoja Hitlerį (kaip ir pastarasis,  su pauzėmis ) kviesdamas šaudyti dezertyrus, išdavikus ir kitus, kaltus dėl armijos neaprūpinimo ir pan.

 I r tiktai vieną kartą pamini Putiną – atseit visi kalti dėl Rusijos armijos nesėkmių, tik  ne jis.

 O štai Rusijos atsargos pulkininkas per Rusijos atsargos karininkų interneto svetinę prognozuoja Sadamo Hiseimo likimą ....

 Kitas kariškis toje pačioje svetainėje siūlo ant stulpo pakarti '"torgašius", kurie yra kalti dėl Rusijos armijos nesėkmių.

O manęs kažkodėl tai neapleidžia nuojauta, kad Putinas ir toliau bus Rusijos imperatorius, juo labiau, kad jis  yra tinkamas kolektyviniams Vakarams, kurie bauginasi ,kad tik jo nepakeistų  dar radikalesnis, ar Rusija nepradėtų skaidytis į gabalus su atominiu ginklu.

Ir, kaip sakoma, šioje vietoje juos galima suprasti.

Taigi Ukrainos padėtis kažkuo tai panaši į Lietuvos, kada jai paskelbus nepriklausomybę, Vakarai pamiršo, kaip po karo tuoj, tuoj žadėjo mus išvaduoti ...


Taip, kaip rašė Remarkas - "Vakarų fronte nieko naujo ..."

 

.

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą