2022 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Klaipėdos valdžia gerbia Tėvynės išdavikus ir stengiasi naikinti Lietuvos Atgimimo objektus.

 Vakarų ekspresas rašo, kad   į redakciją su pagalbos prašymu kreipėsi klaipėdietė Eugenija Budžienė.

Ji teigia, kad     daugiabučio namo Debreceno g. 18    kieme randasi jos puoselėjamas želdynas, kurio centre auga Lietuvos Atgimimui dedikuotas klevas.

  Eugeijos Budžienės sodintam medžiui, Sąjūdžio klevui, šį rudenį suėjo 34 m. Jis buvo pasodintas 1989 m. spalio mėn. ir įtrauktas į vardinių ir proginių medžių sąvadą. Nuotraukoje prie medžio įsiamžino Klaipėdos žaliųjų asociacijos nariai.

 Želdynas yra pasodintas ant kieme buvusios žemių krūvos.

Ji teigia, kad sulaukė savivaldybės rašto su reikalavimu  želdyną pašalinti arba jai bus skirta bauda už viešosios tvarkos pažeidimą.

Jeigu tai tiesa, tai  tuo stebėtis netenka, nes Klaipėdos valdžia gerbia ir myli Tėvynės išdavikus, vykusius į Maskvą su prašymu aneksuoti Lietuvą,

To įrodymas -  Liudo Giros, Salomėjos Neries gatvės, atminimo lenta Antanui Venclovai.

Iš kitos pusės tai vienkart yra įrodymas kokiu tikslu buvo panaikinta vietos (seniūnijų) savivalda.

Tokiu būdu miestų ir rajonų savivaldybės tapo iš esmės dalinėmis kunigaikštystėmis, o  Lietuva vienintele šalimi pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos,  taigi nėra ir demokratijos  (gr. dēmokratia – liaudies valdžia).

ES  tai visiškai nerūpi, ir ar dar klausimas, ar tai suvokia užsienio lietuviai.

Ir tai labai svarbu, nes tik jie yra viltis Lietuvą paversti demokratine, teisine valstybe.

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą