2022 m. lapkričio 8 d., antradienis

Paspirtukas su sėdyne - nepralošianti valdžios institucijų pozicija ....

2022-11-08 16:02 Ikiteisminiai tyrimai ir viešojo intereso gynimas

 

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai, išnagrinėję Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos pranešimą dėl bendrovės „Perlas energija“ ir kitų asmenų pareiškimus dėl elektros rinkos liberalizavimo teisėtumo bei elektros kainų situacijos Lietuvoje, priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Teisinis reguliavimas ir nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad bendrovės „Perlas energija“ veiksmai pradedant nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą bei ją sustabdžius sudariusiems nepriklausomo elektros tiekimo sutartis su minėta bendrove, neprieštaravo teisės aktų reikalavimams, reglamentuojantiems elektros energijos rinkos dalyvių veiklą.

Atsižvelgiant į Lietuvos teismų formuojamą praktiką viešojo intereso gynimo institutas negali būti suprantamas kaip prokuroro pareiga apginti kiekvieno asmens individualius interesus, kilusius iš jo sutartinių santykių, nepriklausomai nuo to, kokioje srityje šie santykiai susiklostė.

Žalos, kilusios iš privačių asmenų sutartinių santykių, atlyginimas, negali būti sprendžiamas pasitelkiant prokuroro taikomas viešojo intereso gynimo priemones.

Kiekvieno vartotojo sudarytos su UAB „Perlas energija“ sutarties sąlygos yra individualios, taip pat individualūs ir jų galimai patirti nuostoliai.

 Privatus asmuo turi teisę savarankiškai spręsti dėl jo pažeistų teisių gynimo būdo bei apimties, todėl nagrinėjamas atvejis, prokuroro vertinimu, nelaikytinas viešuoju interesu.

Tyrimo metu nesurinkta duomenų, patvirtinančių, jog minėta bendrovė savo veiklą sustabdė tyčia, siekdama sukelti žalą vartotojams ar valstybei.

Dokumentų nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad visuomeninio elektros energijos tiekimo laipsniškas nutraukimas vartotojams ir šios funkcijos perdavimas nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo priimtame Lietuvos Respublikos elektros energijos tiekimo įstatyme.

 Šiuo įstatymu taip pat sureguliuoti leidimų užsiimti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla išdavimo sąlygos ir reikalavimai asmenims, siekiantiems užsiimti šia veikla, nustatyta garantinio elektros tiekimo kaina.

Tyrimo metu prokurorams kilo abejonių, ar esamas teisinis reguliavimas, susijęs su leidimų užsiimti nepriklausomo elektros tiekėjo veikla išdavimu ir garantinio elektros tiekimo kainos nustatymu, yra pakankamas, tačiau prokuroras neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo vertinti Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo teisėtumo ir pagrįstumo.

Prokuratūra, kaip viešąjį interesą ginanti institucija, nėra įgaliota vertinti, ar valstybės pasirinkta politika energetikos srityje yra teisinga ir pagrįsta ekonominiais, socialiniais ir kitokiais faktoriais ar aplinkybėmis.

Mano nuomone prokurorai pasielgė teisingai.

Tačiau jų sprendimo argumentais, nors ir nebūdamas teisininkas, drįstu suabejoti.

Gali būti, kad aš ir klystu, tačiau ar yra draudimas prokurorams savo   iniciatyva ginti viešąjį interesą, juo labiau ir savo gildijos narių.

Nes elektros pirkimo – pardavimo sutartys iš esmės yra tokios, kad  nežinau kaip jas teisiškai teisingai įvertinti ...

Todėl vartoju terminą –„teisiškai niekinės“ ir tikiuosi prokurorų informcijos, kaip jas teisingai teisiškai įvertinti.

Štai pavyzdys – pirkėjas su Lietuvos pardavėju sudaro internetinę mobilaus telefono sutartį, kurioje  nenurodomos to telefono charakteristikos, o jo kaina  - pardavėjo nuožiūra.

O jam sugedus nustatoma kreiptis į gamintoją kad ir pvz. Kinijoje.....

Manau, kad ne tik prokurorai, bet ir daugelis tikrai kreivai žiūrėtų ir į tokia sutartį, ir į jį sudariusį.

Ir dar ko gero pavadintų visišku lochu .....

Juo labiau, kad niekas gi jo neverčia tokią sutartį sudaryti.

Betgi kuo gi iš esmės skiriasi Perlas energija“ ir kitų nepriklausomų elektros energijos sutartys nuo šios  sutarties ???

Tuo, kad jos pagal Civilinį kodeksą yra viešosios vartojimo - t.y. joms nustatyti tam tikri reikalavimai - jos turi būti sąžiningos.

Ir tuo,ka vartotojai iš esmės pasirinkimo tai  neturi.

O visose nėra nustatytos  parduodamos  prekės elektros energijos charakteristikos: įtampa, leistinas galingumas, patikimumo kategorija.

Ir su visomis pretenzijomis dėl prekės kokybės nustatyta kreiptis ne į jos pardavėją, o į trečia asmenį.

Taigi tokios yra visos lektros energijos liberalizavimo sutartys.

 Todėl aš jas ir  vadinu teisiškai niekinėmis, perdėm nesąžiningomis.

Todėl. mano nuomone, vadovaujantis sveiko proto logika,  prokurorai turėjo imtis ginti viešąjį interesą.

Tačiau prokurorai to nepadarė.

Iš čia ir klausimas -  KODĖL?

Ar todėl, kad patys pasirašė tokias sutartis ?

Ar yra kokios tai  kitos priežastys,  pvz. „force majore“- valdžia ?

 Kadangi šis straipsnis bus persiųstas visoms prokuratūroms, todėl tikiuosi,  kad atsiras bent vienas, bent ienas prokuroras, kuris turės drąsos anonimiškai paaiškinti, kame gi čia problema..

Čia atsirastų darbo ir STT, tačiau ši institucija, vaizdžiai ir atsakingai  tariant, yra aukščiausios valdžios paspirtukas ....

 

Nes paspirtukas, ir dar su sėdyne - nepralošianti  valdžios institucijų  pozicija ..... 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą