2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis

Pasiūlymas. Kaip už baigti kankinti šilumos tiekėjo šilumos punktus

 

     --------------------------------------------------------------------------------------------

  Seimo  Peticijų komisijai

   2022 m. lapkričio  23 d..  Nr. 5

 

PETICIJA DĖL   ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO   PAKEITIMŲ      

       (šilumos tiekėjų šilumos punktų   priežiūra)

 

Šiuo metu senos statybos  daugiabučiuose namuose esančios jų   šildymo ir karšto vandens sistemos susideda iš šilumos punktų, radiatorių ir vamzdynų sistemos.

Savaime suprantama, kad  tokio daugiabučio namo     šildymo ir karšto vandens sistema    turi būti prižiūrima vieno asmens.

Betgi realiai situacija yra tokia, kad didelėje  dalyje tokių daugiabučių namų   šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė.

 Taigi jeigu šilumos tiekėjas prižiūrėtų savo šilumos punktus,  daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistema galėtų turėti  du atskirus prižiūrėtojus, kas yra nepriimtina.

Tuo tarpu, galiojantis Šilumos ūkio įstatymas šią problemą sprendžia savo 20 straipsniu  Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. nustatydamas:

.....    Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. .....

 

   Tačiau  tokiu atveju, kai   daugiabučių namų šilumos punktai , nuosavybės teise priklauso  šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, jis ir turi prižiūrėti (eksploatuoti) tų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas nesudarydamas sutarčių su daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdytojais (bendrijomis, savivaldybių paskirtais administratoriais, jungtinės veiklos įgaliotais asmenimis).

Ir   mokestis už daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūrą ( eksploatavimą) turi būti  įtraukiamas į sąskaitas už šilumą, atskirai nurodant mokestį už šilumos punktų  priežiūrą (eksploatavimą).

Ir tai būtina  todėl, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas galėtų vykdyti  šilumos ir (ar) karšto vandens  pirkimo –pardavimo sutartis su daugiabučių namų savininkais, kuriose yra  nustatyta jo atsakomybė už daugiabučių namų butų šildymą ir  tinkamą jų aprūpinimą karštu vandeniu.

Nes kitaip   šios sutartys yra niekinės, nes tada  šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas negali  atsakyti  nei   už pastato šildymą,, nei už tinkamą karšto vandens tiekimą,  nes savo  šilumos punkto jis nevaldo.

O kada  daugiabučių  namų šildymo ir karšto vandens sistemos  įskaitant šilumos punktus.   yra bendroji daugiabučių namų savininkų nuosavybė,   tada   teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų gali turėti ir atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovai ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinkti  jų įgalioti atstovai.

 

Ryšium su tuo, kas aukščiau išdėstyta,   prašau šį mano laišką laikyti peticija pakeisti Šilumos ūkio įstatymą.

 

 

Antanas Miškinis 


 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą