2022 m. lapkričio 7 d., pirmadienis

Paminklą Antanui Smetonai už jo nuopelnus Lietuvai turi pastatyti lietuvių Tauta.

 


 

022 METUS SKELBIAME PIRMOJO LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO
SMETONOS METAIS!

 
SKELBIA LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA (LVT) – VILNIUS
IR LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) - KLAIPĖDA

 
ISTORIKAS ALFONSAS EIDINTAS TIKINA, KAD, NORS A.SMETONĄ IŠTIES YRA DĖL KO KRITIKUOTI, TAČIAU PIRMIAUSIA JAM REIKTŲ PADĖKOTI UŽ TAI, KAD SUKŪRĖ TAUTINĘ VALSTYBĘ IR SUBRANDINO KARTĄ,  PASIRYŽUSIĄ KOVOTI UŽ LAISVĘ.

 
AR ANTANAS SMETONA NUSIPELNĖ PADORAUS PAMINKLO, PADORIAUSIOJE LIETUVOS VIETOJE?


BERNARDINAI RAŠO, KAD JAU PRIIMTAS SEIMO NUTARIMAS DĖL PAMINKLO GARBINGOJE VIETOJE.

 
Štai tas nutarimas, ar tai teisinga? Laukiu komentarų.

Rašo Lietuvos Pensininkų susivienijimas.


Mano nuomone apie tai yra du momentai:

Pirmas – tegu tokie istorikai, jeigu jie save laiko lietuviais,kas rytą  iki žemės nusilenkia Antanui Smetonai ir jam padėkoja už tai, kad kalba lietuviškai .. (žinoma jeigu save laiko lietuviais).., o kritikuoti praeitį  šiuo atveju tyra nepilnavertiškumo  požymis.

Antras  - Lietuvą valdo apgailėtinų kosmopolitų - liberastų valdžia, o paminklą Antanui Smetonai už jo nuopelnus Lietuvai turi pastatyti lietuvių Tauta.

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą