2022 m. lapkričio 4 d., penktadienis

NATO yra gyva mumija ....

 Įdomi naujiena –Šveicarija nesutiko, kad Vokietija tiektų karinę ginkluotę  Ukrainai, jeigu joje yra  šveicariškų detalių, mazgų.

Nes, matote, Šveicarija yra neutrali šalis......

O iš tikro  tai pastaroji nenori gadinti santykių su Rusija.

Taigi Vokietija gali tokią ginkluotę naudoti  tik savo šalies gynybai.

O prieš kurį laiką per TV Seimo NSG komiteto pirmininkas pareiškė, kad vokiečių brigada geriau būtų dislokuota Lietuvoje, nes jei ji bus Vokietijoje, jos gynybos ministras gali neskubėti ją siųsti į pagalbą Lietuvai apsiginti nuo agresoriaus.

Taigi. pasitelkus kritinį mąstymą, turėtų būti aiškus tos brigados siuntimo į Lietuvą likimas ..

O jeigu ji būtų dislokuota Lietuvoje, tai būtų apginkluota karine technika be šveicariškų dalių. .....,  o jei tokia turėtų, tai  negalėtų jos naudoti mūšyje ...

O dar iš šio pareiškimo yra aišku, kad tos brigados dislokavimas Lietuvoje nėra NATO planas......

Nes kitaip dėl jos dislokavimo mūsų valdžioje nebūtų tiek diskusijų.

 

O iš esmės kas gi nustatyta toje  NATO sutartyje . Kuri pasirašyta  1949 m. balandžio ketvirtą dieną Vašingtone.

Tada, kada visa eilė jos narių dar buvo kolonijinės valstybės .... kada egzistavo Prancūzijos Alžyro Departamentas ...

 

O kaipgi atrodo tas garsusis sutarties 5  straipsnis ??

O jis atrodo taip:

5 straipsnis

Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti

.

  Taigi MATO šalies užpuolimo atveju kitos šalys  individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Štai mūsų valdžia vis rūpinasi, kad ją kas kitas apgintų, o kaip gi ji pasiruošusi ginti i kad ir pvz. Estiją. Portugaliją, JK  nuo Rusijos.

Kaip gi Lietuva gintų  Estiją  individualiai, ir kaip kartu su kitomis NATO šalimis, tikrai būtų naudinga sužinoti.. lygiai kaip ir Estija gintų mus nuo Rusijos, ..... ...

Tad štai sumoje  tokia yra NATO anatomiją, ir štai kodėl aš ją vadinu gyvu lavonu.

Ir žinote kartais ir pagalvoju, kad gal toks pavadinimas ir  nevisai tinkamas, gal labiau tiktų  pvz. NATO yra gyva mumija ....

 

O gal kas pasiūlys labiau tinkamą pavadinimą.

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą