2022 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

 O aktyvaus piliečio maustyme, kaip ir Remarko Vakarų fronte, nieko naujo ...

 

 Straipsniu Pasiūlymas. Kaip už baigti kankinti šilumos tiekėjo šilumos punktu

 

yra gautas komentaras, kuriame rašoma:

 

Nustebinai ... tokiu mąstymu grįžai į 1990 metus .....

Parodyk nors vieną sutartį, kurioje nustatyta tokia šilumos tiekėjo atsakomybė  už daugiabučių namų butų šildymą ... ir tinkamą jų aprūpinimą karštu vandeniu.

 

Kas liečia sutartis - štai pavyzdžiui:

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priedas 

KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

V. KARŠTO VANDENS kokybės reikalavimai 

12. Buitiniam karšto vandens vartotojui karšto vandens ties tiekimo–vartojimo riba patiektas karštas vanduo turi atitikti higienos normose (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus.

X. karšto vandens tiekėjo TEISĖS IR PAREIGOS 

39. Karšto vandens tiekėjas privalo:

39.1. vykdyti veiklą taip, kad užtikrintų patikimą, saugų karšto vandens tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos

 

Tiekimo vartojimo riba yra prieš karšto vandens apskaitos prietaisus butuose.

 Taigi karšto vandens tiekėjas tai užtikrinti gali tik būdamas viso pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju.

 Taip pat nebūdamas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju šilumos tiekėjas negali užtikrinti tinkamo butų apšildymo.

Toliau komentare rašom:

Valstybinis reketas tinkamai pagerbtas A. Miškinio daugiabutyje.

  Ir kas gi galėjo atsitikti aktyvaus piliečio A. Miškinio mąstyme? 

 

 

 

 

 Betgi kas liečia Valstybinį reketą, tai jis ir toliau liks.

Visų pirma ten, kur daugiabučių namų šilumos punktai yra namo savininkų nuosavybė,  ten  ir toliau bus taikomas neteistas karšto vandens mokestis.

O ir kur daugiabučių namų šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė, tai net ir atlikus siūlomus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus jis liktų  dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nusikalstamos (galimai)    veiklos ,nustatant karšto vandens kainą visam miestui, o ne kiekvienam daugiabučiam namui.

Nes, kai šilumos punktas yra daugiabučiame name, – vyksta decentralizuotas karšto vandens ruošimas ir jo pardavimas.

O karšto vandens kaina deja yra nustatoma nevykstančiam centralizuotam karšto vandens tiekimui, o ir jo nustatyme apstu tiesiog prifantazuotų sąnaudų.

 

Dabar apie grįžimą į 1990 metus.

Kaip pavyzdį pateikiu savo daugiabutį namą Vilnius. Žirmūnų 104.

Taigi jame šilumos tiekėjas savo šilumos punktą įrengė 2005 metais, rt tik pagrasinus, kad   mano namui ir dar keliems bus nutrauktas centralizuotas karšto vandens tiekimas.

(Toks mat  jau buvo namo gyventojų supratimas ....}

Taigi šilumos tiekėjas šilumos punktą įrengė, apmokė šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją kaip jį reguliuoti. Ir atidavė valdymo pultelį jam.

Ir taip šis prižiūrėtojas visą laiką nuo 2005 metų šilumos tiekėjo šilumos punktą  iki šiol ir reguliuoja.

 O kadangi 2010 metais  bendrijos pirmininkas pasirinko apsirūpinimą karštu vandeniu be jo tiekėjo, tai iki 2015 metų nereikėjo mokėti karšto vandens mokesčio.

Čia prašau atkreipti dėmesį, kad šilumos punktas tai liko šilumos tiekėjo nuosavybė.

  O kada 2015 metais namui  įvedė karšto vandens mokestį, bandžiau įrodyti, kad  mano namui taikyti centralizuotai paruošto karšto vandens kainą yra  neteisėta.

Ką pasiekiau ?

 Karšto vandens kainų nustatymo metodikos dingo žodis „centralizuotas“  .....

Toliau visos mano pastangos veltui ...Valstybinis reketas nugalėjo ...

Taigi šis pavyzdys yra vienkart nepaneigiamas įrodymas, koks baisus buvo tas Vilniaus  šilimos tiekėjas, išnuomotas prancūzų firmai .....

Toks baisus tarptautinio masto žulikas, kad net Konstitucinis teismas iš esmės jį taip įvertino .... ir pripažino, kad jis negali prižiūrėti savo šilumos punktų ...

 

Arba Vilniaus šilumos vartotojai  buvo  ( ar ir dabar yra)   visiški štangos, kad patikėjo  tokia bukų buka  prorusiška propaganda ......

 Teigi arba –arba ...

O aktyvaus piliečio maustyme, kaip ir Remarko Vakarų fronte,  nieko naujo ...

Ir baigiant iš esmės didelis AČIŪ už komentarą, tikintis jų daugiau,

 

...

,

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą