2022 m. lapkričio 13 d., sekmadienis

Teisinėje valstybėje garantinio elektros energijos tiekimo kaina turi būti teisinga tiek ESO, tiek vartotojų atžvilgiu.

 

 Seimo  Peticijų komisijai                       2022 m. lapkričio 13 d.  Nr. 3

 

PETICIJA DĖL   ELEKTROS ENERGIJOS GARANTINIO TIEKIMO KAINOS

 

Elektros energetikos s įstatymas nustato:

36. Elektros energijos garantinis tiekimas (toliau – garantinis tiekimas) – elektros energijos tiekimas, siekiant ja aprūpinti vartotojus, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

 

Jo kainą Įstatymas nustato sekančiai:

44 straipsnis. Elektros energijos garantinis tiekimas

2. Garantinis elektros energijos tiekėjas garantinį tiekimą atlieka laikydamasis šių sąlygų:

    3) vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Skirtumas tarp faktinių ataskaitinio laikotarpio pajamų ir garantinio elektros energijos tiekėjo patirtų garantinio elektros energijos tiekimo veiklos sąnaudų, įskaitant elektros energijos įsigijimo sąnaudas, priskiriamas garantinio elektros energijos tiekėjo sąnaudoms ar pajamoms pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą metodiką.

Garantinio tiekimo kainą apskaičiuoja ir nustato garantinis elektros energijos tiekėjas.

 

Tokiu būdu Įstatymas nustato, kad  garantinio tiekimo kainą apskaičiuoja ir nustato garantinis elektros energijos tiekėjas.

Tokiu būdu ši kaina tampa iš esmės represine.

ESO skundžiasi, kad ji bus jam nuostolinga, energetikos ministras tvirtina priešingai.

O teisinėje valstybėje ši kaina turi būti teisinga tiek ESO, tiek  vartotojų atžvilgiu.

Todėl garantinio tiekimo kainą turi nustatyta pagal   Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  parengtą ir patvirtintą metodiką.

Ši kaina  turi būti viešai skelbiama, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  turi nagrinėti vartotojų skundus dėl jos taikymo.

Tada ši kaina  atitiktų LR Konstitucijos nuostatą: Valstybė gina vartotojo interesą.

 Ryšium su tuo siūlau atitinkamai pakeisti Elektros energetikos įstatymą ir šį mano pasiūlymą laikyti peticija.

 

 Antanas Miškinis 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą