2022 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

Kai abiejų pusių interesai sutampa ....

  

Kol kolektyviniai Vakarai vis delsia užtikrinti veiksmingą Ukrainos  oro gynybą,   Rusija raketomis vėl masiškai smogė   jos energetiniams objektams.

Ir jeigu  iki tol jų buvo sunaikinta ~ 40 procentų, tai jų sveikų po šio antpuolio tikėtina liko kokie 20 procentų .....

O žiema artėja...

Ir kas laukia Ukrainos gyventojų .........

Vienkart artėja ir Rusijos tikslas - priversti Ukrainą sudaryti paliaubų sutartį.

Čia jos tikslas sutampa su kolektyvinių Vakarų siekiais.

 Ir ko gero paliaubos gali būti sudarytos.

Tiktai jos tęstųsi tol, kol Rusija sukauptų jėgas naujam karui.

O gal Ukraina toliau kariaus nebodama jai iš kilusių sunkumų.

Tada Rusija toliau griaus jos ūkį, o kolektyviniai Vakarai jai padės neužtikrindami tinkamos oro gynybos ...


Kaip ir dera vakarykščiams strateginiams partneriams ...

Tai rodo ir reakcija į Lenkijos teritorijoje nukritusias raketas.

Iš esmės tai yra  karo skeveldros gretimoje šalyje, kas yra natūralu.

O iš diskusijų viešoje erdvėje yra aišku, kad Ukrainos oro gynyba iš esmės nepasikeis.

O diskusijų apie tai kaip apsigintų Lietuva nuo Rusijos raketų spiečiaus nėra ....

ir argi jos reikalingos, kada aklai tikima, kad NATO mus apgins ....

O tuo tarpu elementarus žmogiškumas reikalauja pagalbos Ukrainai, kurios energetinis ūkis sugriautas.

Bet jos  nėra ...... nes nėra ir žmoniškuno ...


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą