2022 m. lapkričio 3 d., ketvirtadienis

labai ir labai rimtas klausimas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui .....

 Vyriausybės strateginės analizės centras,  suprantant, kad jam Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas  nustato:

    Išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuoja ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikia, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbia strateginių tyrimų ir analizės centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė.    


buv   paprašytas informacijos:                                                           

  • Ø  Kada paskutinį kartą Centras teikė informaciją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
  •  Ø  Labai glaustai, išlaikant konfidencialumą, koks  jos turinys.
  •  Ø  Ar Centras   analizavo, kaip Baltarusija stumiama į Rusijos glėbį ir pateikė atitinkamą informaciją  nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.

 

 Ir. tiktai paragintas Administracinių ginčų komisijos. Centras atsakė:      

Atsakydami į Jūsų laišką, informuojame, kad VŠĮ Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – Centras) pagrindiniai veiklos tikslai: teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl atitinkamų valstybės valdymo sričių tobulinimo; atlikti tyrimus ir vertinimus, rengti prognozes strateginiais klausimais, remiantis atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatais. 

Centro veikla grindžiama įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis. 

Užtikriname Jus, kad Centras nustatytas užduotis vykdo operatyviai ir laiku teikia informaciją nustatyta tvarka.

 Centre atliekamų tyrimų viešinimo žymą nustato klientas. 

 

Direktorė                              Agnė Vilkončiūtė

 

 ŠIš čia   labai ir  labai  rimtas klausimas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui  -  tai kurgi ta:

  •   išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuojamti ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikianti, 
  • taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbianti.

 viešoji įstaiga ?????

 Ir iš kurgi tas Seimo Komitetas gauna gauna aukščiau išvardintą informaciją, ar jos iš vis negauna, kas labai tikėtina?..

 Komentarų nėra:

Rašyti komentarą