2022 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis

Už darbą reikia mokėti, koks atlyginimas, taip ir dirbama ...???

Kadangi iki Naujų metų turiu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir nesu Seimo narys, kad pasirašyčiau sutartis su jomis nesusipažinęs, tai elektros tiekėjus jų ir paprašiau, tačiau jas atsiuntė tik du, o iš šešių jau liko tik penki ......

Taigi jau mėnuo, kaip trijų elektros tiekėjų sutarčių projektų  neturiu.

(Pažymėtina, kad tarpe jų yra valdžios bendrovė IGNITIS ...).

Nepadeda ir generalinė prokuratūra, kurios prokurorai irgi pasirašė sutartis , kurios nepaneigiamai rodo ......

Ar tai jų tragišką nekompetenciją, ar didžiulę teisinę impotenciją, ar abu kartu, ar dar kažkas tai žymiai  blogiau....

O ž žiniasklaidoje pasklidus diskusijoms apie garantinį elektros energijos tiekimą, pasidomėjau jo istorija Elektros energetikos įstatymo plotmėje.

Ir iš tikro radau kaiką ganėtinai įdomaus, demonstruojančio kaip veikia mūsų šalies įstatymų priėmimo sistema.

Pvz. štai kaip vyko   Elektros  energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo  priėmimas .  

Energetikos ministerija parengė įstatymo pakeitimo projektą ir pateikė  jį Vyriausybei.

Vyriausybės kanceliarija su juo susipažino, persiuntė Vyriausybės nariams, ir pateikė Vyriausybės posėdžiui.

Vyriausybės nariai nubalsavo, arba bendru sutarimu jam pritarė.

Po to Įstatymas Vyriausybės ir Energetikos ministerijos vardu pateko į Seimo kanceliariją, kur jis buvo užregistruotas,

Iš čia jis pateko į Seimo Ekonomikos komitetą, kuris jo pagrindu parengė ir užregistravo savo vardu to paties pavadinimo įstatymo projektą.

Toliau Seimas 2020 04  28  šį įstatymo projektą apsvarstė ir 2020 05 07 jį priėmė,  už balsavo visi 110 posėdyje dalyvavę Seimo nariai...

 o  Seimo pirmininkė ir prezidentas tokį įstatymą pasirašė....

Pažymėtina, kad Seimo Kanceliarijos Teisės departamentas, kuriam vadovauja buvęs kandidatas į Konstitucinio teismo teisėjus, padarė išvadą: 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Tokiu būdu Energetikos ministerijos ir Vyriausybės pasiūlyto Elektros energetikos įstatymo pakeitimo dvi lygiavertės  nuostatos

 10 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Elektros energijos garantinis tiekimas

 

 

 

 

ir

11 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Elektros energijos garantinis tiekimas

 

 

 

 

 

buvo įteisintos.

 Ir tiktai 2021-11-11 Seimas vieną iš jų panaikino,   

Tarkime, nieko blogo neatsitiko, tačiau  ką tai rodo ??

Nes įstatymo projektas perėjo per tiek instancijų, per tiek rankų, ,įskaitant dar ir  prezidento patarėjų rankas, jį pasirašė Seimo pirmininkė ir šalies vadovas ....

 Ir  tik po pusantrų metų pataisomas.

Štai tokia ir yra mūsų šalies įstatymų priėmimo virtuvė ...

 

Tai kame gi problema ?

Gal jos esmę atskleidė dviejų Seimo narių Socialdemokratų apsamanojusio „bebro“   ir liberastų nuplikusio Mozės replikos per TV, kurių esmė tame, kad už darbą reikia mokėti, kad koks atlyginimas, taip ir dirbama ...???

Štai taip ... ir kas su tuo nesutiks 

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą