2022 m. rugsėjo 2 d., penktadienis

Apie mirusius tik tiesą ...

 Š. m. rugpjūčio 30 dieną, eidamas 92 metus, mirė paskutinis Tarybų sąjungos valdovas, jos prezidentas, Nobelio Taikos premijos laureatas  Michailas Gorbačiovas.

O šios imperijos teisių ir pareigų perėmėjas Rusijos federacijos prezidentas V. Putinas, kad nedalyvautų M. Gorbačiovo laidotuvėse, išvyko į Karaliaučių ....

(Kas beje  yra jo stiliuje, prisimenant  povandenini laivo „Kurskas“ tragediją.)

Ir tai suprantama, kadangi Putinas Gorbačiovą kaltina sugriovus Tarybų sąjungą, ką jis laiko geopolitine katastrofa.

Tuo tarpu Vakarai  liaupsina Gorbačiovą už jo indėlį į Tarybų Sąjungoje įvykusią revoliuciją.

Būtent revoliuciją, nes Tarybų Sąjungoje vyravo valstybiniai kapitalizmas ir baudžiava, ir iš esmės  smarkiai varžoma asmeninė nuosavybė.

Ir jeigu ne aplink šią imperiją egzistuojantis kapitalistinis pasaulis su privatine nuosavybe, ši imperija dar kurį laiką būtų egzistavusi.

Taigi iš esmės Sovietų Sąjungą sugriovė  Vakarai, o Gorbačiovas ir Jelcinas tik buvo imperijos žlugimo vykdytojai.

Beje Gorbačiovas kaip įmanoma, savo supratimu, bandė išlaikyti imperiją, siekdamas sukurti „socializmą su žmogišku veidu“.

O galutinį smūgį Sovietų imperijai sudavė B. Jelcinas, siekdamas išvaduoti Rusiją nuo Sovietų Sąjungos biurokratinio aparato.

Todėl kažkuria tai prasme Borisą  Džonsoną, išvedusį JK iš po ES biurokratų jungo,  galima lyginti su Borisu Jelcinu.

O padorumas reikalauja apie mirusius kalbėti tik tiesą.

Todėl ir reiktų taip elgtis..

 

P. s. Beje tarpe konservatnikų dar tebesklando  mitas, kad tai jų Mozė sugriovė Tarybų Sąjungą .......

 

 

 

 

v

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą