2022 m. rugsėjo 16 d., penktadienis

Ciklas cikle .....

 

Štai Seimo opozicija rengia interpeliaciją energetikos ministrui ir yra sudariusi klausimų jam sąrašą.

 

Blaiviai mąstant, tame sąraše turėtų būti klausimas - Kodėl ministerija neatlieka   Elektros energetikos įstatymo, kas liečia elektros energijos rinkos liberalizaciją, teisinio reguliavimo stebėsenos.

Kodėl aplamai ministerija neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos ?

 

Štai kaip tai aiškina ministerijos interneto svetainė:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 142 bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 23 ir 24 straipsnius, Energetikos ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena nėra atliekama

.

T. y. stebėsena neatliekama  nes įstatymai to nenustato.

 

 Betgi kas liečia Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, tai juos ruošia pati energetikos ministerija.

 

Štai pavyzdžiui ministerijos parengtas Lietuvos respublikos elektros energetikos įstatymo N r. viii-1881 42, 43, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriame teisinio reguliavimo stebėsena nenustatyta.

 

O jo rengėjai yra  ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės patarėjai Kęstutis Šukvietis  it Aušra Grėbliūnaitė (grupės vadovas Karolis Švaikauskas, kuratorius viceministrė Inga Žilienė).

 

Todėl ir nutariau paklausti poną Kęstutį, kodėl taip vyksta.

 

Tačiau vos man ištarus, kad ministerija nevykdo teisinio reguliavimo stebėsenos, ponas  Kęstutis mane pertraukė  ir, ir, kaip sakoma, išpylė: ‚Stebėsena neatliekama todėl, kad įstatymai to nenustato. Ačiū. Geros dienos.“

 

Štai taip, kaip sakoma, ciklas cikle .....

 

Taip ir keliauja įstatymai iki prezidentas juos pasirašo ....

 

T. y, vyksta taip, kaip aprašoma Už darbą reikia mokėti, koks atlyginimas, taip ir dirbama ...???

 

Na šalies vadovas, kaip rusai sako – Из грязи в князи ... taigi nėra ko iš jo reikalauti-  patys išsirinkome, tai ko verti, tą ir turime ...

 

Betgi Seimo kanceliarijos Tiesės departamento vadovas, buvęs kandidatas į Konstitucinio teismo teisėjus, tai bent šioje vietoje turėtų turėti šiek tiek kompetencijos ...

 

Na o kas link Seimo narių kompetencijos, tai pateikiu tikrą nutikimą iš praeitos kadencijos Seimo - kaip energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas ir aš buvome priimti vieno Seimo komiteto pirmininko (beje tikrai sąžiningo ir verto pagarbos)  dėl karšto vandens  problemų.

 

Taigi komiteto pirmininkas mums  ir sako, atsiprašau, turiu labai daug darbo, todėl ramioje aplinkoje problemas išdėstykite Petrui, o jis mane informuos.

 

Aš kaip tik sėdžiu už to Petro ir stebiu, kaip jo sprandas rausta, rausta, pasidarė kone violetinis ....

 

Taigi aš tam Petrui kelis kartus skambinau, tačiau jis vis neturi ir neturi laiko ...

 

Tada pasižiūriu internete į Petro biografiją – paskutinė jo darbovietė kooperatyvo „Šilauogė“ pirmininkas ...

 

Todėl ir palikome vargšą Petrą ramybėje ...  kad dar infarktas jam nenutiktų ....

 

O kurgi šio straipsnio, kaip sakoma, moralė ??

 

O moralė tame, kad  energetikos ministras, kaip sakoma, akivaizdžiai pateko į ne savo roges, o ministerijos klerkai  prie tokios   kompetencijos ir impotencijos ministerijos vadovų, gali nebaudžiami demonstruoti savo aroganciją.

 

O apie  ilgametį Seimo Kanceliarijos Teisės departamento vadovą jau geriau iš vis nieko nekalbėti, nes jis visiškai tinka  ir pritinka prie Seimo ir prezidentūros .......

 

Taigi ciklas cikle, sistema,  ir atskirų darbuotojų atleidimas  jos tikrai nepakeis,   kol mūsų liaudis netaps piliečiais.

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą