2022 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Ta pati įstatymų leidybos sistema toliau veikia ..

Gyvenu Vilniaus miesto daugiabučiame 1967 metų statybos gyvenamajame name.


Šilumos punktas yra šilumos tiekėjo nuosavybė.


Taigi šilumos energijos taupymas man ne mažiau aktualus kaip ir kitiems daugiabučių namų, gyventojams.


 Analizuojant   Energijos taupymo gairės, kurias parengė VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centras, teko perskaityti Šilumos ūkio įstatymo:
 
23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai
kur nustatyta:

3. Kai šilumos punkto savininkas yra šilumos tiekėjas, darbus daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomiesiems reikalavimams užtikrinti, už kurių atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka nėra atsakingas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), atlieka šilumos tiekėjas šio įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis.
 

 Darbų išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas.


 Šių darbų išlaidoms kompensuoti teikiama valstybės parama pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymąTada ir prisiminiau, kaip Energetikos ministerijai siūliau šilumos tiekėjo šilumos punktų priežiūros ir remonto sąnaudas  įtraukti į šilumos ir karšto vandens kainas ir tuo užbaigti šaliai gėdą darančius neteisėtus reikalavimus mokėti tiesiogiai už svetimos nuosavybės priežiūrą ir remontą.

Iš štai pasirodo, kaip mūsų visa įstatymų leidybos sistema į tai reagavo.

Taigi aš, kaip daugiabučio namo savininkas, ir  toliau turiu tiesiogiai  apmokėti už svetimos nuosavybės priežiūrą.

Ir kuo gi remiantis:

Civilinis kodeksas 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė


3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius rinkliavas ir kitas įmokas.Betgi šilumos tiekėjo šilumos punktas mano daugiabučiame nėra nei namas, nei statinys, nei koks tai nekilnojamas turtas, nei mano  bendroji dalinė nuosavybė


Be to mano su šilumos tiekėju sudarytose šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyse jokie mokesčiai už šilumos tiekėjo  šilumos punktą nenustatyti.

O Civilinis kodeksas nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią .


Taigi  kas liečia Energetikos ministerijos teisės vunderkindus, tai čia eilinis jų performansas.


Betgi kurgi Vyriausybės kanceliarija, Teisės ministerija, Seimo Teisės departamento vadovas - buvęs  kandidatas į Konstitucinio teismo teisėjus, Seimas, prezidento patarėjų tuntas, na ir pats savimi be galo patenkintas šalies vadovas .....

 Taigi veikia ta  pati sistema, kaip ir aprašyta: Ciklas cikle,
Už darbą reikia mokėti, koks atlyginimas, taip ir dirbama ...???


O kad Seimo nariams, ministrams  atlyginimai mažoki, sutinku, tačiau mano nuomone, kad galima juos padidinti  kad ir  kokius penkis kartus, tačiau įstatymų leidybos kokybei tai įtakos neturės, nes valstybės valdymo sistema liks nepakitusi.

O ją pakeisti gali  tik pilietinė visuomenė, kurios deja  nėra.

Ir ko gero Lietuvoje gali būti, kad  piliečių santykiniai   mažiau nei Putino Rusijoje ....

Bent jau apkvailintų rusofobija, tikinčių kad gyvas lavonas juos  apgins, Lietuvoje santykiniai tikrai ne mažiau, kaip Rusijoje tikinčių, kad gyvas lavonas jiems labai  jau pavojingas ...
 
 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą