2022 m. rugsėjo 25 d., sekmadienis

Gabrielius žada įteisintą pagalbą Rusijai ...

    Lietuva nesuteiks prieglobsčio tiems, kurie tiesiog bėga nuo atsakomybės. Rusai turi likti ir kovoti. Prieš Putiną“, – 

taip tviteryje parašė užsienio reikalų ministras  Gabrielius Landsbergis apie bėgančios nuo mobilizacijos į Rusijos  kariuomenę, bėgančius nuo siuntimo žudyti ukrainiečius.

 T.y. suteiks pagalbą Rusijai kare su Ukraina.

 O kol kas tai vyksta akivaizdus ir neteisėtas tų, kurie pasak konservatorių vado, tiesiog bėga nuo atsakomybės iš Rusijos, "išstūmimas",  kas yra akivaizdi pagalba Rusijai  žudant ir  niokojant Ukrainą, tačiau neįteisinta

 Taigi laukime įteisinant tai,  kas, vadovaujantis sveiko proto logika, senai   buvo  aišku .....

O kol to nėra yra    padaryta taip:

 **********************************

Generalinei prokuratūrai                                         2022-09-25  Nr. 2

DĖL  NUSIKALSTAMO LR ĮSTATYMŲ NEVYKDYMO

 

LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas nustato:

7. Asmenys, pažeidę valstybės sienos kirtimo tvarką ir pasienio teisinį režimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba dėl būtinojo reikalingumo ar svarbių nenumatytų aplinkybių: nelaimingo įvykio, avarijos, sugedusių laivų vilkimo, išgelbėtų žmonių pristatymo, administracinėn atsakomybėn netraukiami arba nuo administracinės atsakomybės atleidžiami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

9. Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

 

 O Baudžiamasis kodeksas nustato:  

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

1. Tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise.

3. Užsienietis, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką turėdamas tikslą iš Lietuvos Respublikos teritorijos neteisėtai pereiti į trečiąją valstybę, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jis nustatyta tvarka išsiunčiamas į valstybę, iš kurios teritorijos neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, arba į valstybę, kurios pilietis jis yra.

 

O kas gi šiuo metu vyksta Lietuvos pasienyje su Jungtine Rusijos –Baltarusijos valstybe ?

Ogi sienos pažeidėjai atseit „išstumiami“ iš mūsų šalies teritorijos.

  Betgi kas gi yra valstybės siena ?

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas nustato:

Lietuvos Respublikos valstybės siena (  – linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, pasienio vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse.

 

Ir kaip gi per šią liniją galima „išstumti“ sienos pažeidėjus ???

O gi taip – sienos pažeidėjai sulaikomi Lietuvos teritorijoje, kartais per kelis kilometrus nuo sienos, ir kaip gyvuliai varomi iki sienos ir tada per ją „išstumiami“.

Tai akivaizdus, tyčinis ir nepaneigiamas ir LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo nevykdymas,  pasieniečių pareigų viršijimas,  Baudžiamojo kodekso netaikymas.

Juo labiau, kad  bėgančių nuo šaukimo Į Rusijos armiją (ir tuo pačiu jų siuntimo žudyti ukrainiečius)  tas jų tas „išstūmimas“ yra tiesioginė pagalba Rusijai, vykdoma Valstybės sienos  apsaugos tarnybos pagal  kažkieno tai  nurodymus.

Ryšium su tuo prašau nustatyti, kas Valstybės sienos apsaugos tarnybai davė tokius akivaizdžiai neteisėtus ir nusikalstamus nurodymus, ir kokia forma,   ir mane informuoti.

Vienkart prašau pagal savo kompetenciją imtis priemonių atstatyti teisingumui,   nustatyti kaltus asmenis,  patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn.

 

  Antanas Miškinis

.

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą