2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis

Kam ir kokia nauda iš tų TV „performansų“.....

Per televiziją  vyksta laida  Info komentarai su žurnalistu Arnu Mazėčiu“ .

Žurnalistas   kalbina  finansų ir socialinės apsaugos ir darbo  ministres.  

Kiek dar sezonų galios nulinis PVM centriniam įšildymui – klausia žurnalistas finansų ministrės.

 Arba  Dabar kalbant apie centrinį šildymą. Nulinis PVM tarifas visiems kas prikluso nuo centralizuoto šildymo..... ... Kaip jūs galite nupiešti statistinį pilietį, kuris gali gauti tą kompensaciją .. –   - klausia jis socialinės apsaugos ir darbo  ministrės. 

 Arba – kaip yra su PVM karštam vandeniui, ir cirkuliacijai, arba  gyvatukui, kuris  priverstinai būna karštas ištisus metus  .. Čia lengvatos nėra. Tiesa ?

Finansų ministrė – Tuo tarpu sąskaitos už gyvatuką išties yra mažesnės  už centralizuotai teikiamą šildymą ...

Tokiu būdu išklausęs laidą taip ir nesupratau kokia iš jos nauda tam  eiliniam statistiniam piliečiui.

Mano nuomone, reikalauti iš gerbiamų  ministrių detalių pastatų šildymo žinių tikrai   nėra būtina, kaip ir trikdyti jas kviečiant  į tokias laidas.

Ir mano nuomone, jos tikrai vertos užjautimo, kad yra priverstos dalyvauti panašiose TV laidose.

Tačiau žurnalistui,  mano nuomone,  tai jau kitas reikalas, kiti reikalavimai.

Pagarba tiesai ir visuomenės teisei į tiesą yra svarbiausioji žurnalisto pareiga; žurnalistas  turi skelbti tikslias, teisingas žinias – tai deklaruoja Žurnalistų etikos kodeksas.

Todėl žurnalistas prieš  šią  laidą būtinai turėjo sužinoti ką nustato  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS.

O jis nustato:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-07-01)

nustato:

19 straipsnis. PVM tarifai

3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

1) šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Taigi lengvatinis PVM tarifas nustatomas šilumos energijai, karštam vandeniui – prekėms, o ne tam, anam ir kitam, kaip taškėsi žurnalistas į eterį ...

Na o kas liečia PVM lengvatą šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti, tai įdomu būtų sužinoti, ar ją natūroje taiko geriamo vandens tiekėjai (pvz. Kaune, Klaipėdoje).

 O štai taip atrodo Vilniaus šilumos tiekėjo sąskaita: 

Todėl galima spręsti, kad  žurnalistas daugiabučiame name negyvena ....

 O kaip, mano nuomone turėtų elgtis žurnalistas, susirūpinęs energijos kainų drastišku augimu, norėdamas padėti energijos vartotojams ?

Nes deja yra, kaip yra .......

Štai pavyzdžiui pusė Vilniaus šilumos vartotojų moka karšto vandens mokestį, nors savo pastatuose turi nuosavus šilumos punktus.

Iš ko šilumos tiekėjas į metus gauna virš milijono eurų gryno pelno, kurio ataskaitose nenurodo ...

Todėl aš visiškai pritariu tiems, kas tai vadina Valstybiniu reketu, nes jam pritaria savivaldybė, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jį nustato.

 Arba štai tas, kad  ir tas

21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.

kaip tai nustato Šilumos ūkio įstatymas.

Ir taip kas mėnesį  tas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos yra keliasdešimt m3, tačiau karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas nevertinamas.

O Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kaip sakoma, apsimeta šluota, kaip ir mano skundą nagrinėjusi Administracinių ginčų komisija.

O kur dar mokestis už šilumos tiekėjo šilumos punkto priežiūrą, kuris yra neteisėtas, ir kuris atitenka daugiabučių administratoriams ...

O kaip teisiniu požiūriu atrodo kad ir energetikos ministro patvirtintos Šilumos  tiekimo ir vartojimo taisyklės ...... ( gal n ne „sodoma gomora‘, bet kas liečia  karšto vandens tiekimą, tai arti to...)

Štai kur, kaip sakoma, nearti dirvonai tikriems žurnalistams teikiant teisingą informaciją.

Betgi kas yra žurnalistas be laisvės žiniasklaidos priemonėse, kaip LRT, LNK, Lrytastv, bTV ir t.t.

Nes, savaime suprantama, kad komercinėms TV terūpi tik pelnas, o ne laidų kokybė. ir todėl jų laidos iš esmės yra tikri  „performansai“.

Tačiau gi  LRT yra visuomeninis transliuotojas, beje dargi turintis savo Tyrimų skyrių ..... tačiau iš esmės tai yra kišeninė valdžios priemonė ...

Taigi belieka yotube ....

Tokiu būdu manau, kad šios informacijos pakanka, pvz. kad ir užsienio lietuviams, kad suvokti, kas iš esmės yra mūsų ta  ketvirta valdžia, kokia yra mūsų visuomenė ... ir dar daugiau ...

O tam  reikia tik labai nedaug – kritinio mąstymo minimumo .....

 

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą