2022 m. rugsėjo 22 d., ketvirtadienis

Klausimas sveikatos apsaugos ministrui dėl karšto vandens temperatūros ...

   Sveikatos apsaugos ministrui             2022-09-22  Nr. 1 

 

 DĖL   HIGIENOS NORMŲ NESUDERINIMO

 

Gyvenu viename Vilniaus miesto daugiabučiame name, kur karštas vanduo ruošiamas pastate esančiame šilumos tiekėjo šilumos punkte.

 O Lietuvos Energetikos  agentūra išplatino  Energijos taupymo gaires

 

 tikslu padėti gyventojams susimažinti energijos kainų naštą.

   Deja tarp visos eilės naudingų patarimų neradau patarimo, kaip sumažinti karšto vandens ir vienkart vonios radiatoriaus temperatūrą (ypač tokią karštą vasarą).

 Esmė tame, kad ETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ nustato:

40.2. Karšto vandens temperatū                               ra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.

 

Betgi LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ nustato:

62. Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37° C ir ne aukštesnė kaip 42° C.

 

Ir kaip matome ne vienas vaikas nesusirgo legionelioze, kaip ir suaugęs.

O Vilniuje dviejų žmonių mirtys atseit  nuo legioneliozės   nepasitvirtino.

Nepasitvirtino, tačiau sukėlė paniką tarp daugiabučių namų, šildymo sistemų prižiūrėtojų, kurie pakėlė karšto vandens temperatūrą iki  55° C ir daugiau,  bei tarp nesąžiningų šilumos tiekėjų, kurie pakeldavo tiekiamo termofikato temperatūrą atseit tikslu atlikti termines pastatų šildymo sistemų termines dezinfekcijas.

Savaime suprantama, kad ir tas karšto vandens ir termofikato temperatūros pakėlimas yra tik grynas nuostolis šilumos vartotojams, o dezinfekcinė nauda NULIS.

Nes. kaip žinoma, legionelioze užsikrečiama aerozolio pavidalo užkėstam vandeniui patekus į plaučius.

O sumažinus karšto vandens temperatūrą daugiabučiuose namuose, ypač naktį, būtų galima taupyti sąnaudas šilumai.

Kadangi,  savaime suprantama, kad vaikams higienos normos  karšto vandens temperatūra  nustatoma reguliuojant ją  šilumos punktuose, kaip ir daugiabučiuose namuose, o  abi šios higienos normos yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro, todėl ir prašau Jus informacijos:

-Kuo pateisinamas toks šių higienos normų skirtingas reikalavimas karšto vandens temperatūrai.

 
 

Antanas Miškinis

 

 

 

..............................................................................

.....................................................................................................................................................................
A.Miškinis Page 2 of 2 2022.09.22
2

Nes. kaip žinoma, legionelioze užsikrečiama aerozolio pavidalo užkėstam vandeniui patekus į plaučius.

O sumažinus karšto vandens temperatūrą daugiabučiuose namuose, ypač naktį, būtų galima taupyti sąnaudas
šilumai.

Kadangi, savaime suprantama, kad vaikams higienos normos karšto vandens temperatūra nustatoma
reguliuojant šilumos punktuose, kaip ir daugiabučiuose namuose, o abi šios higienos normos yra
patvirtintos sveikatos apsaugos ministro, todėl ir prašau Jus informacijos:

-Kuo pateisinamas toks šių higienos normų skirtingas reikalavimas karšto vandens temperatūrai.

Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą