2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis

Su daugiabučių namų savininkais elgiamasi taip, kaip su migrantais prie sienos du Baltarusija ....Arba ar tai Vilniaus apygardos prokuratūros saviveikla, ar tokia yra generalinio prokuroro nuostata ??..

 

Tarybos nuomone, atsižvelgiant į LVAT sprendimą dėl Tvarkos aprašo pakeitimu priimtų nuostatų keitimo būtinybės bei galimai padarytos žalos apskaičiavimo ir atlyginimo turi spręsti  teisės aktą priėmęs subjektas.

Tarybos pirmininkas   Renatas Pocius


Taip Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  atsakė į Vilniaus apygardos prokuratūros jai persiųstą lapkričio 9 dienos Buitinių vartotojų sąjungos laišką, kuriame rašoma:

   LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 2021 m. kovo 31d.
Administracinėje byloje Nr. I-5-261/2021
priėmė sprendimą, kurio esmė, kad daugiabučių namų
savininkai neturi apmokėti jų pastatuose besirandančių šilumos tiekėjo nuosavybėje esančių šilumos punktų priežiūros, eksploatavimo, remonto sąnaudų.

Tačiau iki šiol šis sprendimas nevykdomas- daugiabučių namų bendrijos ir daugiabučių namų administratoriai toliau prievartauja daugiabučių namų savininkus apmokėti svetimos nuosavybės priežiūrą.

 ką jau bekalbėti apie patirtos žalos atlyginimą .....

Ir taip vyksta ES šalyje, kuri deklaruoja esanti teisinė valstybė .....

Tokiu būdu tai yra ne tik Lietuvos vartotojų viešojo intereso nepaisymas, bet ir ES valstybės viešasis
interesas.

Ryšium su tuo prašome pagal savo kompetenciją tai apginti, nustatyti kaltus dėl LVAT sprendimo
nevykdymo, imtis priemonių juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

----------------------------------

 Pažymėtina:

Ø Prokuratūra neprašė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos jai persiųsti atsakymo Buitinių vartotojų sąjungai kopiją.

Ø Į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  kompetenciją neįeina tokios problemos sprendimas, nes ji tokių mokesčių nereguliuoja.

 Kad prokuratūra stokoja kompetencijos,   naivu būtų manyti.

Blaiviai mąstant, ji „atsirašė“......

Tiktai neatsakytas  klausimas – ar tai Vilniaus apygardos prokuratūros saviveikla, ar tokia yra generalinio prokuroro nuostata ??

  Na o kaip reagavo į  šią problemą Energetikos ministerija ?

Ogi jos ministras pateikė Seimui Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad daugiabučių namų savininkai turi mokėti svetimos nuosavybės priežiūros mokestį.

Ir jam nesvarbu nei LVAT-o sprendimas, nei Civilinio kodekso nuostata, kad daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai privalo mokėti tiktai pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūros mokestį.

Labai tikėtina, kad ir Seimui bus tas pats...

Vertinant tai, kad panašiai pasielgė Seimo Ekonomikos komitetas, Seimo Antikorupcinė komisija, verta atsakingai  pažymėti,, kad šiuo atveju su daugiabučių namų savininkais elgiamasi taip, kaip su migrantais prie sienos du Baltarusija ......

Šia proga pastebėtina,  kad tūlas  A. Tapinas pareiškė -  didėja visuomenės branda ......

 Gerai, kad didėja,  nors ir po 30 metų nepriklausomybės, tiktai pagaliau  kada ji subręs ....

 

 

,,

 

 

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą