2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis

Ar save gerbti. ar "papūsti" ..

 

 

 Iš Policijos departamento naujienų sužinojęs, kad Utenos policija Gruodžio 6 – 12 d. vykdė  vairuotojų, įskaitant dviračių ir elektrinių paspirtukų, blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolę (inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL), prisiminiau, kaip vasarą     važiuojant iš už Užpalių miestelio pastebėjau iš paskos greitai artėjantį policijos automobilį.

Sustojus šalikelėje priėjo gražiai atrodanti pareigūnė, prisistatė ir maloniai paprašė papūsti  į alkotesterį.

Paklausus kodėl turiu tai daryti, ar aš įtartinai atrodau, paaiškino, kad toks vadovybės nurodymas – tikrinti vairuotojų blaivumą.

Į mano klausimą, ar ji žino teisės aktais nustatytą vairuotojų blaivumo tikrinimo tvarką, pareigūnė tegalėjo atsakyti, kad toks vadovybės nurodymas .....

Nesiginčijau, papūčiau į alkotesterį, pajuokavom ir išsiskyrėm.

Reikia suprasti, kad tiek pareigūnė, tiek jos tiesioginis viršininkas, su atitinkamais teisės aktais, kaip sakoma, nedraugauja ...

Nei pareigūnei, nei tokiai vairuotojų blaivumo tikrinimo praktikai aš pretenzijų neturiu.

Tačiau, kaip save ir teisės aktus gerbiantis asmuo, negaliu sutikti, kad mano atžvilgiu jų būtų nesilaikoma.

Policijos informacijos telefonu pasiteiravus, ar policijos reidų metu yra privaloma laikytis BENDROS ASMENS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKOS, šiaip ne taip pavyko gauti atsakymą, kad TAIP.

 Taigi kiekvieno vairuotojo asmeninis reikalas – ar save gerbti, ar „papūsti“ ...

O save gerbiantiems siūlau atsispausdinti žemiau pridedamą informaciją ir laikyti ją automobilyje.

*****************************

transporto priemonES vairuojančių ir KITŲ ASMENŲ neblaivumo AR APSVAIGIMO nustatymo taisyklės

 6. Siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, medžiotojas ar vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojas yra blaivus:

6.1. policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Administracijos ar Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką įvertina bendrą asmens būklę. Įvertinę bendrą asmens būklę ir pagrįstai įtarę, kad asmuo neblaivus, atlieka šių Taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/ TAIS.275868lt/TAD/ /asr

                                                                   ***************************

 

BENDROS ASMENS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendros asmens būklės įvertinimo metodika nustato veiksmų, atliekamų siekiant nustatyti, ar asmenys yra blaivūs / neblaivūs, apsvaigę / neapsvaigę, eigą.

                                                        II SKYRIUS

ASMENS BŪKLĖS VERTINIMAS

 2. Ar asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, vertinama pagal šiuos požymius:

2.1. iš burnos sklindantį alkoholio kvapą;

2.2. neadekvačią elgseną;

2.3. nerišlią kalbą;

2.4. nekoordinuotus judesius.

3. Esant 2 punkte nurodytiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip arba to neįmanoma atlikti dėl asmens sveikatos būklės):

3.1. ar gali eiti tiesia linija – pėda po pėdos;

3.2. ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279226/asr

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą