2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis

..... ir vėl aplinka kalta ....... ????

 

.

  Šalies vadovas pagal LR Konstituciją  ir buvęs kandidatas į LR Konstitucinio teismo teisėjus – kas juos sieja ???

O jie susiję tuo, kad pastarasis teikia Seimui išvadas dėl šalies vadovo pateiktų įstatymų projektų.

Kas yra šalies vadovas  aiškinti nedera.

O buvęs kandidatas į LR Konstitucinio teismo teisėjus yra Seimo Teisės departamento direktorius.

Taigi šalies vadovas teikia Seimui  LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 341 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO projektą:

straipsnis. 341 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 341 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Šio straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytą skundą tikrinamas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas turi teisę paduoti Vilniaus  apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.                                                    Skundo padavimas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos įgaliotų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patikrinimui pasitelktų specialistų ar ekspertų atitinkamų veiksmų nesustabdo, jeigu teismas nenusprendžia kitaip.“

Įstatymo pakeitimo esmė –esamame Įstatyme figūruoja „Lietuvos apygardos administracinis teismas“.

O departamento direktorius šiam įstatymo pakeitimui teikia išvadą:

  Įvertinę teikiamo įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, pastabų neturime.

Departamento direktorius              Andrius Kabišaitis 

Betgi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuo 2019 metų liepos 1 dienos nebėra .......

Atrodytų smulkmena, ši nebesanti komisija Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme figūruoja kokius 30 kartų ... ir nuo to geriamas vanduo nepasidarė negeriamu ...

Iš tikro, galima nesiprausti burnos, nesiskusti, nesišukuoti, batų nesivalyti ir argi nuo to diena pavirs naktimi ...

Bet tai yra nepriimta ir taip besielgiantys nėra jau taip verti pagarbos ...

Taigi ir čia turėtų būti taip pat.

Šalies vadovui, gerbiančiam savo statusą,  tikrai nedera užsiimti tokių įstatymų teikimu, o jeigu jau teikiama, tai reikia tą atlikti kvalifikuotai.

Pakaktų jam  savo kuriam tai patarėjui nurodyti atitinkamai informuoti Aplinkos ministeriją.

Tai viena, kaip sakoma, medalio pusė.

Kita – Departamento direktoriaus išvada.

Ir kaip ją, blaiviai mąstant, suprasti ??

Ar kaip nekompetencijos, ar kaip baimės prieš šalies vadovą įrodymą ...

O juk  tai buvęs kandidatas į Konstitucinio teismo teisėjus ....

Kai kas gali pasakyti  - kaip R. Pakso atveju -  „aplinka kalta ...“.

Betgi kas gi pasirinko tokią aplinką ??

Jeigu tai būtų vienintelis pavyzdys, galima būtų tik pasišaipyti.

Deja .. deja ... tai yra sistema .....

Deja straipsnio  „......mažas esi ir pakeisti nieko negali ..... esmės nesuprato dargi vartotojų asociacijų vadovai .....

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą