2020 m. kovo 23 d., pirmadienis

Kaip turi elgti šilumos tiekėjas prieš įrengiant karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemaLIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407,
faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 3023083
27


Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui
Antanui Miškiniui
el.p. antanas1940@gmail.com


2020-03- 23 Nr. (21.2-25)3-425

Į 2020-03-05 Nr. 3


ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsakydama į Buitinių vartotojų sąjungos prezidento Antano Algimanto Miškinio 2020 m. kovo 5 d. raštą Nr. 3 „Dėl karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema“, informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatuose1 apibrėžta kompetencija, Energetikos ministerijai nesuteikta teisės aktų aiškinimo teisė ir pareiga, todėl teikiama ministerijos specialistų nuomonė negali būti suprantama, kaip oficialus teisės aktų aiškinimas.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės2 (toliau – Taisyklės) nustato galimybę šilumos tiekėjui įrengti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jeigu tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams, atitinkamai darytina išvada, kad šilumos tiekėjas prieš įrengiant karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema turi įvertinti šias Taisyklėse nustatytas būtinas sąlygas.


Energetikos viceministras Egidijus Purlys -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos nuostatų patvirtinimo“.
2 Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d.
Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 171 punktas.
„171. Karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę
patikrą. Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema, jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos
vartotojams. Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis nustatomas teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas)
nustatyta tvarka.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą