2020 m. kovo 29 d., sekmadienis

Eikit jus visi ten, kur karaliai pėsti vaikšto ... ir patys tvarkykitės, jei jau taip viską tokioj situacijoj išmanot ..“


LRT  2020 03 25 pranešė -  Koronaviruso krizės valdymą perima Skvernelio vadovaujamas komitetas.

Atseit Saulius Skvernelis paskelbė, kad Vyriausybė   nutarė sukurti specialų komitetą krizės valdymui, kuriam vadovaus pats ministras pirmininkas.

Iš čia ir  klausimas – betgi jau yra pastoviai veikiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės krizių valdymo komitetas, kuriam vadovauja premjeras, ir į kurio sudėtį įeina visos ministerijos.

Na bet, tarkime, šis komitetas yra užsivertęs darbu, vertindamas  ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją apie  susidariusią krizę;  teikdamas  Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl priemonių    krizei valdyti ir  krizės padariniams šalinti.

Todėl  premjeras nutarė, o Vyriausybė įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komitetą.

Šį komitetą sudaro tos pačios ministerijos, tiktai šiuo atveju premjeras turės du pavaduotojus – energetikos ministrą ir Vyriausybės kanclerį.

Ką matyt reikia suprasti dideliu premjero užimtumu vadovaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės krizių valdymo komitetui ...............

N o šis naujas komitetas:

  •   teiks Vyriausybei pasiūlymus dėl būtinų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo ir (ar) padarinių šalinimo priemonių; 
  • padės  Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui priimti reikiamus sprendimus Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti ir (ar) padariniams šalinti;
  • koordinuos ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą joms įgyvendinant valstybės   ekstremaliosios situacijos valdymo ir   padarinių šalinimo priemones.
         
  Ypatingai pažymėtina, kad Vyriausybės kancleris galės  sudaryti darbo grupes, 
  •  kurios: analizuotų ir vertintų informaciją apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19:
  • rengtų ir teiktų Komitetui pasiūlymus dėl jos padarinių šalinimo;
  • i vykdytų Komiteto siūlymų įgyvendinimo stebėseną.

 Tuo tarpu  Valstybės lygio ekstremalių ekstremaliųjų  situacijų valdymo schema atrodo sekančiai:

Taigi pagal šią schemą  Valstybės ekstremalios situacijos operacijos vadovas yra tiesiogiai pavaldus LR Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai, į kurios sudėtį įeina visos ministerijos ir visa eilė valdžios institucijų .

O ši Komisija tiesiogiai pavaldi Vyriausybei – suprask premjerui ......

O kur gi šioje schemoje vieta naujam komitetui, jeigu jis PADĖS Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui ......................

Būtent PADĖS ............

 Taigi štai tokiu būdu krizės  valdymą, pasak žiniasklaidos, „perims Skvernelio vadovaujamas komitetas“ .....

Vienkart negalima nepažymėti, kad operacijų vadovui „itin vertingus patarimus“ teikia:

  • Prezidentas,
  • Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas,
  • Seimo opozicija,
  • Socialiniai tinklai,

 Na o ne kurie medikų atstovai reikalauja operacijų vadovo atsistatydinimo.

O apie žiniasklaidoje be jokios pilietinės atsakomybės  skelbiamus  visokius „bredus“,  geriau patylėti.
.
Taigi galime būti ramūs ir abejingi, kaip belgai -   kronviruso  pandemija bus suvaldyta su mažiausiais padariniais žmonių sveikatai ir šalies ekonomikai.

 Bet vis tik būtų įdomu sužinoti, kaip tokioje situacijoje jaučiasi  operacijų centro vadovas, kuriam tenka vadovauti iš esmės situacijai nepasirengusiai sistemai.

Ir kas paneigs, kad kitas jo vietoje senai būtų pareiškęs – „Eikit jus visi ten, kur karaliai pėsti vaikšto ... ir patys tvarkykitės, jei jau taip viską išmanot ..“

 .
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą