2015 m. birželio 10 d., trečiadienis

Tikėkimės, kad Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės narys nepadarys gėdos šiai grupei ....
„Sąskaitos už šilumą vartotojams išrašomos „iš lubų“ ir nėra kam pasiskųsti .........“

   Tokią išvadą skelbia Rimantas Zabarauskas, Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės narys, kuris pristatys asociacijos Vartotojų reikalų taryba veiklą ginant viešąjį vartotojų interesą, jos pačios Seime surengtoje konferencijoje  „Vartotojų apsauga. Kaip efektyvinsime šį darbą?“  (Priedas 1).

Sprendžiant pagal konferencijos darbotvarkę, galima spręsti,  kad   Savo pranešime  ekspertas yra nusprendęs ir toliau „gvildenti“ šią „problemą“.

 Mūsų nuomone, geranorišku tikslu bent šiek tiek pagilinti Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės nario žinias, ir tuo pačiu jo kompetenciją, verta paviešinti, kaipgi  „tyčiojamasi iš šilumos vartotojų“ ir argi tikrai jau „nėra kam    pasiskųsti“.

   Pasirodo, kad tokia rūsti eksperto išvada remiasi tiktai vieno hiperaktyvaus ( ir kaip tokiais atvejais paprastai būna, tiek pat teisiškai neraštingo) šilumos vartotojo susikurpta detektyvine istorija.

Tokiu būdu, gavęs,  jo nuomone, žymiai padidintą sąskaitą už šilumą, šis hiperaktyvus šilumos vartotojas nusiuntė šilumos tiekėjui 12 klausimų.

Atsakymą jisai gavo tiktai į vieną   – kadangi buvo sugedęs jo buto šilumos apskaitos prietaisas, jo bute sunaudotos šilumos kiekis apskaičiuotas pagal Kainų komisija patvirtintą metodiką.

Kas  ypatingai papiktino jį,  tai, kad šilumos tiekėjas nenurodė, kokį šilumos paskirstymo metodą kartu su kitais daugiabučio namo butų savininkais pasirinko jis pats  ....

Todėl jis  kreipėsi į energetikos ministrą, reikia tikėtis, jau ne su 12 o su 120 klausimu ....

Savaime suprantama, kad atsakymo iš ministro  jis kol kas nesulaukė ....

    Ir štai iš tokios istorijos Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės narys padaro kategorišką išvadą:  „Jei vartotojai turėtų pasirinkimą, jie nedelsiant pakeistų paslaugos tiekėją, o paslaugos tiekėjas tai žinodamas stengtųsi ir vertintų kiekvieną vartotoją ...“

  Betgi akivaizdu, kad šilumos tiekėjas tiekia šilumą tik iki pastato įvado, tačiau  Šilumos ūkio įstatymas jį įpareigoja tą šilumą paskirstyti daugiabučio namo butams.

  Betgi akivaizdu, kad iš šilumos tiekėjų pastangų atsikratyti jiems nebūdingos veiklos -  šilumos paskirstymo butams, ir kilo Specialiųjų tyrimų tarnybos  gudriai išpūstas muilo burbulas –„rubikonas“.

Tuo tarpu civilizuotose šalyse tokią problemą sprendžia sąskaitų išrašymo (bilingo) sistemos, kurių beje apstu   ir Lietuvoje .......

Taigi ekspertui ne šilumos tiekėją reikia kaltinti, o parašyti peticiją Šilumos ūkio įstatymo atitinkamam pakeitimui, kuris, vertinant tai, kad jį teikia  Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės narys, labai tikėtina būtų Seimo priimtas.

O gal ekspertas turi omenyje aplamai šilumos tiekėjo pasirinkimą ...???

Jeigu taip, tai valdžia rengiasi atskirti šilumos gamybą nuo šilumos tiekimo tinklų.

O nuo šilumos tiekimo tinklų  jeigu nori šildytis civilizuotai, patikimaitai jau niekur nepabėgsi,

Betgi ne tik čia ne visa  sąskaitų išrašymo problemos esmė.

Visa esmė tame, kad, galima taip spręsti,  tiek tas hiperaktyvus šilumos vartotojas, tiek ekspertas NEŽINO, kad Vyriausybė 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr.182 „Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimų už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams vertinimo“  įpareigojo Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:   

1.1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėmis, privalo rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją ir jas vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją;

1.2. jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba imasi visų leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus pateikia informaciją pagal kompetenciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai arba Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. Apie nustatytus vartotojų teisių pažeidimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo informuoti vartotojus, kurių teisės ar teisėti interesai pažeisti.


 Tokiu būdu  tas hiperaktyvus šilumos vartotojas kreipėsi, kaip sakoma, ne pagal adresą, o ekspertas, užuot nukreipęs jį  į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą,  rėžė  -   „ 

Sąskaitos už šilumą vartotojams išrašomos „iš lubų“ ir nėra kam pasiskųsti .........“  

   Todėl tikėkimės, kad gavęs šią informaciją Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės narys bent kiek pakels savo kvalifikaciją ir  atitinkamai kompetenciją,  ir savo pranešime Seime nepadarys gėdos Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupei ......


 ********************************************************
 Priedas 1


                                                             KONFERENCIJA
               „Vartotojų apsauga. Kaip efektyvinsime šį darbą?“ 

Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius
I rūmai, Konstitucijos salė
Birželis 12 d., penktadienis

Renginio tikslas:

Pristatyti visuomenei vartotojų valstybinių institucijų veiklą ginant viešąjį vartotojų interesą. 

Pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas kliudo siekti pažangos šioje srityje ir pasiūlyti sprendimus.

PROGRAMA
08.30-09.00
Registracija, Seimo I-ieji rūmai.
09.00-09.30
Įžanginiai pasisakymai:
A.Skardžius, LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas
A.Bernatonis, LR Teisingumo ministras
E.Masiulis, Liberalų sąjūdžio pirmininkas
R.Čiužas, LR Ūkio ministerijos atstovas, Nemaisto produktų inspekcijos viršininkas.                  
09.30-09.50
„Vartotojų apsauga. Problemos ir sprendimo būdai. “
A.Armanavičienė, Lietuvos vartotojų reikalų tarybos prezidentė“.
09.50-11.00
„Valstybinių institucijų veikla atstovaujant ir ginant viešą vartotojų interesą. Problemos ir sprendimo būdai“.
F.Petrauskas, LR Teisingumo ministerijos atstovas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos viršininkas.
                     , LR Ūkio ministerijos atstovas,
Valstybinės kainų ir energetikos komisijos pirmininkė Inga Žilienė.
11.00 -11.20
„Šilumos vartotojas ir jį aptarnaujančių institucijų bei įmonių veiklos problemos“.
Rimantas Zabarauskas, Europos Komisijos energijos vartotojų ekspertų grupės narys.
11.20-
11.40
“Lietuvos vartotojų nuotaikos pasauliniame kontekste“.
 Asta Ivanauskienė, Vartotojų įžvalgų skyriaus vadovė Baltijos šalims, Nielsen tyrimų kompanija.
11.40-12.00
Kavos pertrauka
12.00-13.20
Diskusija
Nevyriausybinių ir valstybinių institucijų pasisakymai bei pasiūlymai:
Egidijus Gaidamavičius (Lietuvos vartotojų reikalų tarybos viceprezidentas)
Adv. Justas Vilys („Go Travel Planet ir Fresh travel turistų gynimas teisme)
Zita Čeponytė (Lietuvos vartotojų instituto prezidentė, vartotojų švietimas, bendradarbiavimas).
Vilmantas Marcinkevičius (Lietuvos vartotojų reikalų tarybos viceprezidentas. EK Rekomendacijos dėl skundų bei užklausų duomenų bazės vystymo).
Audronė Rickuvienė (Vakarų Lietuvos vartotojų federacijos pirmininkė. Regioninis vartotojų atstovavimas).
Kiti pasisakymai ir pasiūlymai.
13.20-13.30
Rezoliucijos projekto pristatymas
Rimantas Zabarauskas
13.30-14.00
Diskusija dėl Rezoliucijos projekto
14.00
Pabaiga


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą