2015 m. birželio 6 d., šeštadienis

Įstatymo pataisos geros, tačiau daugiabučių namų "feodalų" jos pilnai nesutramdys ...

 

Seimo nario L. Balsio pranešimas: „Nesąžiningi gyvenamųjų namų pirmininkai bus sutramdyti, o gyventojų teisės – apgintos


2015 m. birželio 4 d. d. pranešimas VIR
                                      

Šiandien Seime po pateikimo bendru sutarimu buvo pritarta Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pataisoms.

 Svarstymas ir balsavimas dėl jų priėmimo planuojamas Seimo rudens sesijoje. 

Naujosios pataisos pažabos nesąžiningus daugiabučių bendrijų pirmininkus. 

„Dėl įstatymų spragų pasitaiko nemažai bendrijų pirmininkų, kurie užima šias pareigas po 20 ir daugiau metų niekada neperrinkti ir nesušaukę susirinkimų, pasinaudoję įstatymų leidžiama galimybe eiti pareigas laikinai. 

Kai kurie jų tampa savotiškais „feodalais“, bylinėjasi su bendrijos nariais už pačių bendrijos narių pinigus, piktnaudžiauja savo padėtimi, neteikia gyventojams jiems rūpimos informacijos apie bendrijos veiklą ir finansus“, – teigė įstatymą pateikęs Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys.

Pasak  L. Balsio, šiuo metu galiojančiame teisės akte nėra aiškiai ir vienaprasmiškai apibrėžtos bendrijos pirmininkų teisės ir pareigos, o jų parengti įstatai dažnai tampa viršesni už įstatymus ir atveria kelią savivalei.

„Šis įstatymo projektas buvo parengtas remiantis bendrijų gyventojų pasiūlymais ir skundais dėl jų gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkų savivalės. 

Nors dabartinis įstatymas neleidžia iš bendrijų per prievartą pašalinti jos narių, tačiau kai kurie pirmininkai šį įstatymą apeina ir, nurodę savo bendrijos įstatuose išlygas, gali suspenduoti narystę bendrijoje. 
Naujoje įstatymo redakcijoje būtų draudžiama be narių sutikimo juos pašalinti iš bendrijos ar sustabdyti jų narystę, kad būtų priimami pirmininkui palankesni sprendimai“,
 – sakė L. Balsys.

Pataisomis taip pat įteisinama nuostata, kad bendrijos pirmininkas dirbtų pagal terminuotą sutartį, o pasibaigus kadencijai, iškart netektų algos, jei nesušauktų visuotinio susirinkimo ir nebūtų perrinktas.

Seimo nario teigimu, jis dažnai sulaukia gyventojų skundų dėl neskaidriai vykstančių sprendimų visai bendrijai aktualiais klausimais, dažnai su jais gyventojai nėra supažindinami.


„Kai kurie bendrijų pirmininkai sprendimą visiems gyventojams svarbiais klausimais, tokiais kaip, pavyzdžiui, daugiabučio namo stogo remontas, lifto keitimas, bendrų patalpų remontas, priima apklausos būdu.
 Tokios apklausos ne visada būna skaidrios, pirmininkas gali manipuliuoti klausimo formuluote, formuoti žmogaus nuomonę sau palankia linkme. 
Nauju įstatymo projektu siekiama, kad sprendimai dėl svarbiausių reikalų, tokių, kaip bendrijos įstatų keitimo, dėl pirmininko ir valdybos narių rinkimo ir atšaukimo iš pareigų bei bendrijos reorganizavimo ir panaikinimo būtų priimamai tik susirinkimų metu. 
Visi priimti sprendimai taip pat turi būti skelbiami viešai, kad su jais susipažintų ir sprendimo priėmime nedalyvavę gyventojai“,
 – teigė L. Balsys.

Įstatymo projekte nurodytas ir draudimas pirmininkams naudoti bendrijos lėšas savo teisinių ginčų išlaidoms padengti. Taip siekiama pažaboti pirmininkus, kurie samdosi teisininkus ginti ne bendrijos, bet asmeninius interesus, o teisiniai ginčai visiškai nėra susiję su bendrijos reikalais.

Tam, kad pirmininkai būtų suinteresuoti aktyviau spręsti bendrijos klausimus ir atstovauti jos nariams, siūloma pirmininko kadencijos laiką sutrumpinti iki dviejų metų, o naujo pirmininko kandidatūrą patvirtinti per 3 mėnesius vietoje esamų 12 mėnesių. 

Šios pataisos leistų išvengti atvejų, kai dėl kitų kandidatų balsavimo rezultatų apskundimo užsitęsia pirmininko patvirtinimas, o neperrinktam pirmininkui teisminių ginčių metu dar visus metus gali būti mokamas atlyginimas, nors jis jau nebevykdo savo pareigų.Daugiau informacijos:
Seimo narys Linas Balsys (tel. (8 5) 239 6707, el. p. Linas.Balsys@lrs.lt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Tikrai pagirtinos  Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pataisos.
 
  Tačiau, kad tikrai "sutramdyti daugiabučių namų feodalus" ir apginti jų gyventojų teises reikalingi dar du šio įstatymo pataisymai:

1. Nustatyti, kad bendrijos pirmininku gali būti tik bendrijos narys. 

Vadovaujantis sveiko proto logika,  tokia Įstatymo nuostata, kad bendrijos pirmininku gali būti ne bendrijos narys įstatyme galėjo atsirasti tiktai korupciniais sumetimais.

Geras pavyzdys Kaune, Baltų pr. N kur socialinio būsto nuomininkas tapo bendrijos pirmininku dar tada, kada Įstatymas to neleido,  o po Įstatymo  pakeitimo toliau vadovauja bendrijai neteisėtai, nes bendrijos valdyba neišrinkta.

  Visą laiką jis elgėsi ir elgiasi kaip tikras "feodalas", piktybiškai kaupia būsto nuomos mokesčio skolą, įtariama, kad savo kompanijai jis pateikia mažesnius komunalinius ir kitus mokesčius, jokios informacijos bendrijos nariams neteikia. 

Ypatingai pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybė, kuri turi tame name tris socialinius būtus, tokį "feodalą" visokeriopai palaiko....

Galima manyti, kad gal todėl, nes jis viešai, teismo posėdyje yra pareiškęs,kad savivaldybei priklausantį  butą iš firmos pirko už 44.000 litų .....

Pažymėtina, kad tokių "feodalų"  yra Marijampolėje ir kituose miestuose. 2. Įstatyme nustatyti, kad  Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti ir bendrijos finansinę veiklą.

 Vadovaujantis sveiko proto logika,  "feodalai", susikomplektavę savo satelitų komandą, bandys prie Įstatymo pataisų, jei jos bus priimtos, prisitaikyti.

Kai tuo tarpu didžiausia blogybė, nusikaltimai vyksta tokių bendrijų finansinėje veikloje.

Geras pavyzdys, kada už šilumą su šilumos tiekėju atsiskaito bendrija, kuri mokesčius iš butų savininkų surenka, o su šilumos tiekėju neatsiskaito.....

O butų savininkams vietoje nustatytos formos sąskaitos pateikia vieną skaičių ....

Arba toks "feodalas" savo šalininkams išstato komunalinių ir kitų paslaugų  mažesnius mokesčius kitų butų savininkų sąskaita ...Komentarų nėra:

Rašyti komentarą