2015 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

Tarkime, šalies saugumas svarbiau už konstituciją .....
Krašto apsaugos ministerija pranešė: "Dvišaliu susitarimu įtvirtinamas JAV pajėgų buvimas ir saugumo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje".

Tokiu būdu   dvišaliu susitarimu įtvirtinamas JAV karinių pajėgų bazės įsteigimas.

Tuo tarpu LR Konstitucija nustato:
 
 137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Vadovaujantis liaudies supratimu galima teigti - šalies saugumas svarbiau už Konstituciją .......

Betgi vadovaujantis ne liaudies, o sveiko proto logika, JAV bazių steigimas užsienyje  yra jos valdžios priešrinkiminis populistinis  veiksmas.

Vienkart ir Rusijai gera proga savo liaudį toliau  mulkinti JAV pavojumi.

Vadovaujantis sveiko proto logika ir istorine patirtimi visos valstybės vadovaujasi tiktai savo interesais ir niekuo kitu.

Kokiu nors altruizmu santykiuose tarp valstybių nė iš tolo nedvelkia.

 Jeigu valstybė turi interesą, ji randa bendrą kalbą kad ir su šėtonu.

Prieš karą Lenkija susidraugavo su hitlerine Vokietija, kad atsiplėštų Čekoslovakijos gabaliuką.

O kai kilo hitlerinės  Vokietijos grėsmė vakarams, jie rado bendrą kalbą  su raudonuoju šėtonu ...


Na tarkime, kad LR Konstitucijos laikymasis nebūtinas.


Tuo tarpu LR Konstitucija nustato:

LR Prezidentas:

16) ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;
 

17) įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

89 straipsnis

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.Tuo tarpu  Prezidentė - vyriausiasis kariuomenės vadas, išvykdama iš šalies nepalieka Seimo pirmininkės ją pavaduoti.

Tokiu būdu, agresijos iš užsienio metu,  šalis liktų be vyriausiojo kariuomenės vado su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

Be to Krašto apsaugos sistemoje - itin uždaroje sistemoje, be didžiulės korupcijos, ko neišvengia nė viena uždara sistema, galima teigti, klesti didžiulė betvarkė.

Tai jau parodė švedų lėktuvėlio prieš kelis metus netrukdoma invazija į Baltarusiją ir šalies valdžios reakcija į tai.

Prireikė lėktuvo avarijos su dviejų žmonių aukomis, kad viešai būtų prabilta, kad šalies oro erdvės sienos iš esmės yra nesaugomos.

O ką rodo programišių įsilaužimas į vieną Krašto apsaugos institucijų serverį, kurį aptarnauja privati bendrovė, šnekama, kad buvusio kario personalinė įmonė ....... ?

Įsilaužimas į  ne bet kokios valdžios institucijos serverį, o į tos, kuri yra atsakinga už nacionalinės kibernetinio saugumo politikos formavimą,  prie kurios  yra įsteigtas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ....

 Tokiu būdu sumoje akivaizdu, kad prie tokio " nacionalinio kibernetinio saugumo supratimo ir politikos" vienas niekas yra Rusijos valstybiniams programišiams Prezidentūros interneto svetainėje paskelbti dekretą "taisyklinga lietuvių kalba" skelbiantį karą kokiam nors bantustanui ....
 Esant tokiam valstybiniam "nacionalinio kibernetinio saugumo ir politikos"  supratimui akivaizdu, kad užsienio žvalgyboms nėra jokių problemų prieiti prie slaptos Krašto apsaugos informacijos.

Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos žvalgyba, Vidaus reikalų ministerijos tarnybos turi šalies saugumui svarbios informacijos.

Ją apdoroti, kaupti, analizuoti, teikti išvadas ir prognozes turi    Vyriausybės įsteigtas Strateginių tyrimų ir analizės centras ......

Kad tokio Centro nėra, tai dar, kaip sakoma, pusė bėdos.

Visa bėda tame kad jo ir negalvojama steigti.

Tyli Prezidentė - vyriausiasis kariuomenės vadas, tyli Seimo Nacionalinio saugumo komitetas....

Jo pirmininkas kalba apie šalies saugumo stiprinimą, o apie šį Centrą nė mur ..mur ....


Na o Vyriausybė pralenkė pati save - savo veiklos ataskaitoje už 2014 metus   apie šį Centrą nė eilutės ...

Na o kam toks požiūris į šalies saugumą yra naudingas ir reikalingas, aiškinti neverta.***************************************************

Dvišaliu susitarimu įtvirtinamas JAV pajėgų buvimas ir saugumo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje

2015.06.17
image

Lietuvos Respublikos Vyriausybė birželio 17 d. pritarė susitarimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Vyriausybe sudarymui, kuris apibrėžia JAV pajėgų buvimą Lietuvos karinėse teritorijose.

 Šis dokumentas taip pat sudaro sąlygas JAV pajėgoms iš anksto dislokuoti ir laikyti Lietuvoje karinę techniką, ginkluotę ir įrangą, vykdyti JAV finansuojamus Lietuvos kariuomenės infrastruktūros gerinimo darbus. 

Susitarimas, kuris įsigalios Lietuvai ir JAV apsikeitus diplomatinėmis notomis, bus sudaromas dviejų metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti.

„Susitarimas įtvirtina vieną pagrindinių Lietuvos nacionalinio saugumo interesų – strateginės partnerės JAV buvimą Lietuvoje ir jos paramą mūsų gynybai. Sveikinu šį JAV Vyriausybės sprendimą, kuris sudaro teisinį pagrindą JAV planams dislokuoti ginkluotę mūsų regione. JAV skiriamos lėšos taip pat sustiprins ir nacionalinius poligonų plėtros projektus, gerinančius sąlygas mūsų bendroms pratyboms ir pasirengimą gynybai,“ – komentuodamas pasirašytą susitarimą sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Pasak ministro, vykstant militarizacijai prie mūsų sienų, stebint nedraugiškus veiksmus iš Rusijos pusės, šiuo susitarimu JAV dar kartą patvirtina, kad pirmieji atvykę į Lietuvą bei kitas kaimynines valstybes įtampai padidėjus, neketina atsitraukti, o liks stiprinti Aljanso kolektyvinės gynybos priemonių savo narių saugumui užtikrinti.

JAV lėšos skiriamos iš JAV „Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos“ programos ir bus naudojamos Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei Šiauliuose, poligonams Rukloje, Pabradėje ir kitų karinės infrastruktūros objektų, karinio rengimo, pajėgų priėmimo sąlygoms gerinti. Šio susitarimo pagrindu dar šiais metais minėtiems projektams JAV skirs apie 15 mln. JAV dolerių.

Visi infrastruktūros projektai, kurių įgyvendinimui bus skiriamos JAV lėšos, jau derinami su Krašto apsaugos ministerija. Ji prižiūrės ir atidžiai vertins visą projektų įgyvendinimo procesą ir jo atitikimą Lietuvos įstatymams.

Iki šiol JAV pajėgų buvimą ir atsigabenamą ginkluotę Lietuvoje apibrėžė Šiaurės Atlanto sutartis, pasirašyta 1949 m. balandžio 4 d., ir 1951 m. birželio 19 d. Londone pasirašytas Šiaurės Atlanto sutarties šalių susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso (angl. NATO SOFA).

Pasirašius naująjį Lietuvos ir JAV susitarimą, jo nuostatos bus taikomos ir dvišaliam Lietuvos ir JAV techniniam susitarimui dėl operacijos „Atlanto ryžtas“ (angl. „Operation Atlantic Resolve“), pagal kurį Lietuvoje nuo 2014 m. pavasario dislokuojamos rotacinės JAV pajėgos. Nuostatos galios ir susitarimui dėl pratybų ir mokymo paramos, kuris buvo pasirašytas 2014 m., kai į Lietuvą atvyko pirmosios JAV rotacinės pajėgos.

JAV Prezidentas B. Obama dar 2014 m. birželio 3 d. Varšuvoje paskelbė apie Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvą, kuria skiriama 1 mlrd. JAV dolerių sustiprinti JAV karių, aviacijos ir karinių jūrų pajėgų dalyvavimą Europoje. Šiai iniciatyvai buvo pritarta JAV Atstovų Rūmuose ir Senate, patvirtintas biudžetas ir šiuo metu iniciatyva yra pradedama įgyvendinti.

***

Šiuo metu Lietuvoje nuo 2014 m. pavasario pagal JAV operaciją „ Atlanto ryžtas“ dislokuota jau šešta rotacinė JAV pajėgų kuopa su karine technika ir įranga, taip pat į Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse ir Lenkijoje šiuo metu vykstančias NATO pratybas „ Kardo kirtis 2015“ yra atvykę apie 50 karių su technika iš JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos 56-osios „Stryker“ brigados.

JAV reaguodamos į pasikeitusią saugumo situaciją dėl agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje operaciją „Atlanto ryžtas“ pradėjo 2014 metų pavasarį, pagal kurią į visas Baltijos šalis ir Lenkiją JAV atsiuntė savo rotacines karių pajėgas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą