2015 m. birželio 15 d., pirmadienis

Betrūksta tiktai ....

   Šilumos ūkio įstatymas  nuo 2011 11 01 šilumos tiekėjams  priklausančių šilumos punktų priežiūrą perdavė daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.
   
 O Vilniaus šilumos tiekėjas, ilgai nedelsdamas,  savo šilumos punktų nuosavybę perdavė  AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
  
Tuo  tarpu  yra nemažai atvejų, kada iš vieno daugiabučio namo šilumos punkto, kuris pagal jo paskirtį yra priskirtas prie šio namo bendrojo naudojimo objektų,  šiluma ir karštu vandeniu aprūpinami vienas ar keli  kiti daugiabučiai namai.
   
 Kol šilumos punktai buvo šilumos tiekėjo nuosavybė, šiluma, pagal įvadinio apskaitos prietaiso parodymus, buvo išdalinama visiems pastatams.

Kada šilumos tiekėjo šilumos punktai buvo perduoti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, situacija pasikeitė.

Dar labiau pasikeistų situacija, jeigu daugiabučių namų savininkai išsipirktų šilumos tiekėjo šilumos punktus.

Tada tam tikra prasme šilumos punkto savininkai taptų šilumos ir karšto vandens tiekėjais kitiems namams, kurie prijungti prie šio namo šilumos punkto.

Todėl Energetikos   ministerija bus  paprašyta nurodyti teisės aktus, kurie šias problemas sprendžia.

Beje  poįstatyminiais teisės aktais nenustatyta, kas gi turi pirkti geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti prieš šilumos punktą.

Ar tik to namo, kuriame yra šilumos punktas  savininkai, ar visų namų, kurie naudoja karštą vandenį, paruoštą šiame šilumos punkte, savininkai.

O ką jau bekalbėti apie tai, kada Vilniaus mieste 257 iš 4163 daugiabučių namų , Alytaus mieste 90 iš 496, bendrijos tiesiogiai atsiskaito su šilumos tiekėjais ....

Kaip jos „padalina“ šilumą,  vienas ponas Dievas žino ....

Kodėl tokią situaciją toleruoja šilumos tiekėjai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė kainų ir energetikos komisija  - vėlgi tiktai vienas ponas Dievas žino ....

Apie neteikiamos paslaugos, karšto vandens tiekimo, mokesčius jau ir kalbėti nebeverta ....

Kaip matome problemų su šilumos ūkiu aibių aibė, o Seimo nariai lenktyniauja teikdami penktąją koloną tenkinančius Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus.
   
Vienkart šia proga  tenka pažymėti, kad Seimo Ekonomikos komitetas, palyginti su tais laikais, kai jame toną užduodavo J. Veselka, B. Vėsaitė, yra labai ir labai sumenkęs ....,   jo prostracija akivaizdi ....

O kas svarbiausia,  kad stebuklų nebūna, kad tokia betvarkė egzistuoja visur, kur tik, kaip sakoma, valdžia prikiša savo nagus  ....

Baisiausia, kad tokia pat situacija ir krašto apsaugos sistemoje, ypatingai su jos kompiuteriniu saugumu.

 Betrūksta tiktai, kad į Prezidentūros interneto svetainę būtų patalpintas prezidentės ( vyriausiojo kariuomenės vado) dekretas apie karo paskelbimą kokiam nors bantustanui .....


.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą