2014 m. lapkričio 14 d., penktadienis

Šildymo sezonas prasidėjo .......

Šildymo sezonas prasidėjo, o   Šilumos ūkio įstatymas nustato:


..........................................

      Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate

 skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika

analizuoja gautus duomenis, 

teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, 

pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

    
    Kadangi tokios Metodikos Kainų komisijos  interneto svetainėje surasti nepavyko, todėl  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, Komisija paprašyta   pateikti aukščiau paminėtos Metodikos kopiją, ar jos internetinę nuorodą


.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą