2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

Argi svarbu, kad prezidentė nepasitiki VSD generaliniu direktoriumi ir Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku - svarbu kad turime SGD terminalą .....

I


lgą laiką nieko neveikusi Valstybės gynimo taryba pagaliau pradėjo rinktis.

Valstybės tarybos kompetenciją ir sudėtį nustato LR Konstitucija:

140 straipsnisSvarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina:

 Respublikos Prezidentas, 

Ministras Pirmininkas, 

Seimo Pirmininkas, 

krašto apsaugos ministras

 ir kariuomenės vadas

    

Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos Prezidentas. 

Jos sudarymo, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas.

Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos Prezidentas.Už valstybės ginkluotųjų pajėgų tvarkymą ir vadovavimą joms Seimui yra atsakingi Vyriausybė, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas. Krašto apsaugos ministru negali būti neišėjęs į atsargą karys.



O taip pat VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS ĮSTATYMAS, kuris nustato:

1. Valstybės gynimo tarybos reguliarius posėdžius, paprastai vieną kartą per mėnesį, kviečia ir jų darbotvarkę tvirtina Respublikos Prezidentas. Teisę teikti klausimus svarstyti Valstybės gynimo taryboje turi visi jos nariai.

2. Neeilinius Valstybės gynimo tarybos posėdžius šaukia Respublikos Prezidentas savo iniciatyva arba bent vieno Valstybės gynimo tarybos nario siūlymu.

3. Nė vienam iš Valstybės gynimo tarybos narių neleidžiama perduoti savo įgaliojimų kitiems asmenims.

4. Į Valstybės gynimo tarybos posėdžius paprastai kviečiami šie pareigūnai:
1) Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas;
2) Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius;
3) vidaus reikalų ministras.

5. Respublikos Prezidento sprendimu į posėdžius gali būti kviečiami ministrai, valstybės institucijų vadovai, jų atstovai ar kiti asmenys.

6. Valstybės gynimo tarybos posėdžiai protokoluojami.


  Kadangi į Tarybos posėdį nepakviesti  Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas,  Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, vidaus reikalų ministras, vadovaujantis sveiko proto logika seka išvada, kad jais Prezidentė nepasitiki ......
  
     Šalies saugumo padėti įvertinta be VSD generalinio direktoriaus ....????!!!!!


  Bet argi tai svarbu, svarbu kad turime SGD terminalą ....

**********************************************

VGT įvertino šalies saugumo padėtį




Ketvirtadienis, lapkričio 27 d. (Vilnius). 

Valstybės gynimo taryba (VGT) aptarė naujausią informaciją apie besikeičiančią saugumo padėtį regione ir Lietuvoje.

VGT nusprendė, kad būtina peržiūrėti Valstybės ginkluotos gynybos koncepciją, kuri buvo priimta 2011 m. ir turi būti atnaujinta, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją. 

LR Prezidento kanceliarijos nuotrauka/ R. Dačkus
 
2014-11-27, Prezidentės spaudos tarnyba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą