2014 m. lapkričio 3 d., pirmadienis

Eilinė masinė psichozė –„Mus apgins greito reagavimo pajėgos“


„Įkūrėme greitojo reagavimo pajėgas, kai Velse NATO šalys sutarė, kad tokių pajėgų reikia visai NATO, ir Lietuva prisideda prie papildomo saugumo užtikrinimo savo teritorijoje.
 Visiškai jos veikti pradės nuo lapkričio pirmos dienos, kai per 2-24 valandas galėsime reaguoti į bet kokį incidentą, bet kokią provokaciją, ar mūsų pasienyje, ar mūsų teritorijoje“,
- šią savaitę sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 Pasak krašto apsaugos ministro J. Oleko Prezidentė turėtų pasirašyti atitinkamą dekretą ...., Seimas jį patvirtinti  arba atmesti .... ir tik po to greito reagavimo pajėgos pradėtų veikti ......

Lapkričio 1 dienai greito reagavimo pajėgos turėjo būti suformuotos.

O LR Konstitucijos 84 straipsnis nustato:
Respublikos Prezidentas:
 ....................
16) ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

Tarkime šalies ginkluotosios pajėgos nedelsdamos ims vykdyti Prezidentės, vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado sprendimą.

O gal sprendimas įsigalioja tik Seimui jį patvirtinus ???

Betgi Prezidentė, išvykdama iš šalies, kiekvieną kartą grubiausiai pažeidžią ir Konstituciją, ir šalies saugumą, savo dekretu nepaskirdama ją pavaduoti Seimo pirmininkę.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tai yra pati palankiausia proga agresijai, vidiniams neramumams – šalis be vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado ...

Argi to nežino Seimas, argi to nežino Prezidentė ....

Neabejotinai žino.

Kad to nežino liaudis – abejoti netenka, nes tai  jai yra skirta eilinė masinė psichozė – „Mus apgins greito reagavimo pajėgos“.

Maža to, štai www.tiesos.lt visai teisingai rašo, kad  šalies  kontržvalgyba   yra iš esmės  sužlugdyta .....

Nes Valstybės saugumo departamentas tegali  užsiimti tik pažymų rašymu ....

O Valstybės saugumo tarnyba, kuriai vadovauja Prezidentė, visiškai  nieko neveikia ..........

Rizikos veiksniai ir pavojai Lietuvos saugumui yra apibrėžiami Seimo nutarimu tvirtinamoje Nacionalinio saugumo strategijoje.

Valstybės ir savivaldybės institucijų priimami sprendimai turi būti analizuojami, kaip jie prisidės prie rizikos veiksnių, pavojų silpninimo ir grėsmių nacionaliniam saugumui mažinimo.

Vyriausybės įsteigtas Strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių. Valstybės gynimo taryba formuoja žvalgybinės informacijos poreikį“ 
nustato LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS.

Betgi Vyriausybės įsteigto Strateginių tyrimų ir analizės centro nėra.

Nėra ir pasiūlymų Seimui, Prezidentei, Valstybės gynimo tarybai dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti priemonių ....


Todėl sumoje ir klausimas - Argi ne akivaizdu, kad šalies saugumo sistema yra tikslingai sugriauta ..


Betgi ar tai svarbu, svarbu kad mes turime SGD terminalą ....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą