2014 m. lapkričio 8 d., šeštadienis

Na ir kas tos masinės psichozės –„Pasirink karšto vandens tiekėją“ tokios pasekmės - užtat mes turime SGD terminalą .....*******************************************************************************

     


                      
                  Antanas Algimantas  Miškinis
           Vilnius- 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106, ak 34004080849
Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,  
                                   

 UAB Vilniaus energija                                    2014 m. spalio 6 d.    Nr. 2014-21
          
DĖL  MOKĖJIMŲ UŽ GERIAMĄ VANDENĮ SUNAUDOTĄ KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI     .

    Daugiabučiame  name Žirmūnų g. Nr. 104  šilumos tiekėjas yra įrengęs savo šilumos punktą.
  Nuo to momento centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas yra nutrauktas ir karštas vanduo ruošiamas pastate įrengtame šilumos punkte.

  Tokiu būdu, nuo šilumos punkto įrengimo pastate, jo  savininkai konkliudentiniais veiksmais pasirinko karšto vandens ruošimo būdą be jo tiekėjo ( taip vadinamas 2 būdas).

   Nuo to laiko  namo butų savininkai mokėjo už visą šilumą patiektą namui pagal įvadinį pastato apskaitos prietaisą, ir už geriamą vandenį, sunaudotą karštam  vandeniui ruošti, pagal butų apskaitos prietaisus.

  Liūdno vaizdo tuometiniam energetikos ministrui A. Sekmokui su tokio pat vaizdo Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija sukėlus masinę psichozę Pasirink karšto vandens tiekėją“, namo bendrijos pirmininkas pakartotinai, kaip sakoma, dėl šventos ramybės,  raštu   patvirtino apie pasirinktą karšto vandens ruošimo būdą – be karšto vandens tiekėjo.

  Po to, kurį laiką, mokėjimų už geriamą vandenį, sunaudotą karštam  vandeniui ruošti, šilumos tiekėjas neišstatinėjo, po to pradėjo teikti sąskaitas (Priedas 1), dabar gi jau keli mėnesiai jų nebeteikia..

 Tokiu būdu įsiskolinimas ne dėl namo šilumos vartotojų kaltės kaupiasi jau eilę mėnesių.
   Ryšium su tuo prašau  atsakingos informacijos, dėl kokios priežasties šilumos tiekėjas nustojo teikti sąskaitas už geriamą vandenį, sunaudotą karštam  vandeniui ruošti, ir kada vėl pradės jas teikti.

O gal šilumos tiekėjas geriamo vandens, sunaudoto karšto vandens ruošimui, sąskaitas apmoka pats, tokiu būdu  suteikdamas pastato šilumos vartotojams, taip sakant, „LABDARĄ“.
                             Antanas Algimantas Miškinis                        
                                                           


Priedas 1
********************************************************************************************************************************************************

Masinė psichozė „Pasirink karšto vandens tiekėją“ buvo inicijuota tuometinių Prezidentės, tiek  su sveiko proto logika, tiek  su teisės aktais, kaip sakoma, nedraugaujančių,  Prezidentės patarėjų, kurie, pasinaudodami Prezidentės galia, visais įmanomais būdais ją eskalavo.


Tiek tuometinis liūdno vaizdo energetikos  ministras, tiek Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovybė tebuvo ir liko paklusnūs aklo šios psichozės įgyvendinimo vykdytojai.

O šios psichozės pasekmės tiems šilumos vartotojams, kurie konkliudentiniais veiksmais yra pasirinkę karšto vandens ruošimo būdą – be karšto vandens tiekėjo, bet jo nepatvirtino pakartotinai po visos eilės metų raštu, iš Kainų komisijos malonės, moka po 3 litus už kubą savo pačių pasiruošto karšto vandens  - už neteikiamą paslaugą.

Be to nuo 2011 11 01 Šilumos ūkio įstatymas šilumos  vartotojams priklausančius daugiabučių namų šilumos punktus pagal jų paskirtį priskyrė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams .....

O  Vilniuje Šilumos ūkio įstatymas nuo 2011 11 01 kategoriškai draudžia  daugiabučių namų savininkams dargi  samdyti šilumos tiekėją prižiūrėti daugiabučių namų  šilumos punktus.

 Ir kaip tokią, labai ir labai  atsiprašome, debilišką  situaciją galima pavadinti ???Tiktai taip - Na ir kas tos masinės psichozės   „Pasirink karšto vandens tiekėją“  tokios  pasekmės - užtat mes turime SGD terminalą .....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą